blog | werkgroep caraïbische letteren

Een Engelstalig tijdschrift over neerlandistiek

De internationalisering van de neerlandistiek is altijd een teer punt geweest. Want wie buiten de grenzen van het Nederlandse taalgebied zou er nou in die ‘marginale’ literatuur geïnteresseerd zijn? Inhoudelijk wordt er aan die internationalisering, overal in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten, al volop gewerkt. In Amsterdam bijvoorbeeld in de opleiding Comparatieve Neerlandistiek, een samenwerking met de Freie Universität Berlin. En ook op andere plekken vervagen de grenzen tussen bijvoorbeeld neerlandistiek en anglistiek of literatuurwetenschap, Nederlandse letterkunde en Mediastudies. Maar het was lang wachten tot er ook een Engelstalig vaktijdschrift kwam dat de resultaten van de zich verbredende letterkundige neerlandistiek voor internationale literatuurwetenschappers toegankelijk maakt. Een tijdschrift dat de strengste internationale academische kwaliteitseisen hanteert en óók compromisloos focust op Nederlandse literatuur in de wereld.

Dat is er nu: Journal of Dutch Literature, met een zwaar-professoorlijke redactie en een nog zwaarder professoorlijke ‘editorial board’. Het verschijnt niet in druk, maar on line, en is gratis toegankelijk via http://www.journalofdutchliterature.org/

De inhoud van het eerste nummer:

Geert Buelens: The Silence of the Somme: Sound and Realism in British and Dutch Poems Mediating The Battle of the Somme

Timothy De Paepe: How new technologies can contribute to our understanding of seventeenth- and eighteenth-century drama: an Antwerp case study

Saskia Pieterse: ‘I am not a Writer’: Self-Reflexivity and Politics in Multatuli’s Max Havelaar

Liesbeth Minnaard: The Spectacle of an Intercultural Love Affair: Exoticism in Van Deyssel’s Blank en geel

Gaston Franssen: Literary Celebrity and the Discourse on Authorship in Dutch Literature

Isabel Hoving: Review: The Postcolonial Turn in Dutch Literary Criticism

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter