blog | werkgroep caraïbische letteren

‘Een baken in de samenleving’

door Christine F. Samsom

Wie op de website van de MAS gaat, zal verschillende berichten aantreffen over bakens en boeien waar iets mee aan de hand is. De bakens geven aan welke route voor de scheepvaart veilig is om de monding van een rivier in of uit te varen. Vaak zijn ze voorzien van lichten. Het Comité Christelijke Kerken (CCK) is al ruim zeventig jaar een lichtend baken in de samenleving. Opgericht in 1942 door initiatiefnemers uit de vier grootste christelijke kerken: de hervormde kerk, de evangelische broedergemeente, de evangelisch lutherse kerk en het rooms-katholiek bisdom Paramaribo, later uitgebreid met de anglicaanse kerk en het leger des heils, heeft het CCK een bijzondere plek veroverd in de Surinaamse samenleving.

kathedraal in de steigers

De kathedraal van Paramaribo in de steigers

Het fungeerde vooral als baken om te waarschuwen tegen misstanden, zoals armoede, prostitutie, vervaging van normen en waarden, niet het minst in de politiek, het bedrijfsleven, de vakbonden. Bij belangrijke gebeurtenissen, zoals de stakingen in 1973, onze ‘Srefidensi’, de militaire coup, de Decembermoorden, de slachting in Moi Wana en het begeleiden van het vredesproces na de Binnenlandse Oorlog, de nieuwe grondwet van 1987, de onvrede in 1999 en de ernstige verdeeldheid rond de behandeling van de amnestiewet, kwam het CCK steeds uit met herderlijke brieven, verklaringen, boodschappen, perscommuniqués, maar was/is het ook de initiator van verschillende gezamenlijke activiteiten: in 1981 de organisatie van het kerkcongres ‘Christen-zijn in de revolutie’, de jaarlijkse ‘Volkskerstzang’, de ‘Week van de Eenheid’ en ‘Wereldgebedsdag’, het ‘Woord van de Kerk’ op tv, de ‘Ochtendwijding’ op de radio, de instelling van een aalmoezenier voor het Nationaal Leger, het wederzijds erkennen van de doop.

cck
Al deze informatie en nog veel meer kan worden nagelezen in de in 2013 verschenen publicatie: 70 Jaar CCK.. Een baken in de samenleving met als motto: ‘Voortdurend in dialoog uit respect en waardering voor elkaars identiteit’. Als dat geen oecumene is…! Zelfs meer dan de zes jaar na het CCK opgerichte ‘Wereldraad van Kerken’, waarvan de rooms-katholieke kerk geen lid is. Het boekje is samengesteld door een redactiecommissie, bestaande uit dr. Hein Eersel, ds. Edgar Loswijk, Ewald van Ommeren, mr. Florence Panday, Anne-Marie Reeder en Rudy Strijk. De historicus Mildred Caprino heeft het ontstaan en de belangrijkste feiten uit de 70-jarige geschiedenis van het CCK op een rij gezet. Daarna volgt het hoofdstuk ‘Herinnering, Bezinning, Felicitaties’, waarin een aantal bekende ‘kerkmannen’ aan het woord is, tja, allemaal mannen, terwijl de kerken vol vrouwen zitten. Nog meer werk voor Karin Refos…! Het laatste deel van het boekje geeft een overzicht van de zes ledenkerken, ondersteund met veel fotomateriaal. Ten slotte, heel recent heeft het CCK solidariteit betuigd met de ebg in zijn strijd om behoud van het Kersten-gebouw.
Comité Christelijke Kerken: 70 Jaar CCK. Een baken in de samenleving’. Paramaribo-Suriname, 2013. ISBN 978-99914-7-257-7

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter