blog | werkgroep caraïbische letteren

Edward Said en het Oriëntalisme

De Palestijns-Amerikaanse literatuurwetenschapper Edward Said zorgde in 1978 met zijn boek Oriëntalisme voor een grote omslag in de geesteswetenschappen en Midden-Oostenstudies. Met de term definieerde Said de stereotiepe ‘westerse’ kijk op het Oosten.

Nu er een nieuwe Nederlandse uitgave van Oriëntalisme verschijnt, gaan we in gesprek over dit invloedrijke, maar ook fel bediscussieerde werk. Wat is oriëntalisme?

De simplistische westerse beeldvorming van het oosten gaat terug tot de oude Grieken en tot op vandaag de dag te vinden in de literatuur, schilderkunst, geschiedschrijving, wetenschap, politiek en populaire cultuur. Oriëntalisme legde de basis voor het westerse kolonialisme én, stelt Said, het Westen verschafte zich er een eigen identiteit mee door zich te profileren als verheven. Hoe heeft Said het huidige postkoloniale denken beïnvloed? En is er nog steeds sprake van een oriëntalistische kijk op het Oosten?

Locatie: De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam
Datum: vrijdag 18 februari, aanvang 19.30 uur
TICKETS

Sprekers

Sinan ÇankayaAntropoloog (VU) en schrijver

Karin Amatmoekrim, Schrijver en promovenda

Lotfi el Hamidi, Historicus en columnist NRC

Anna Krijger, Arabist en publicist

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter