blog | werkgroep caraïbische letteren

E hardinero i La muèrtè/De Tuinman en de Dood

E hardinero i La muèrtè
 
Un dia e hòmber ku sa traha den mi kurá
A kore drenta kas bon purá.
‘Mi tabata snui planchi
ora ku Lamuèrtè a sali for di un hanchi.
Su kara di karpachi a menasami’.
Asina e hardinero a bisami.
‘Por Dios señor, fiami e outo bieu,
pa mi kore bai Bándabou, hopi leu’.
Ela disparsé sin mira atras,
sigur pa no bolbe mas.
Banda di atardi, pa mala suèrtè,
ma topa ku Lamuèrtè.
‘Pakiko ba menasá mi hardinero?’               
‘Mi no a menasé, di berdadero,
Ma tabata un gran sorpresa pa miré aki na trabou,
mientras nos tabatin un sita na Bándabou’.
[Adaptatie van ‘De Tuinman en de Dood’  van  P. N. van Eyck  door Janchi Beaujon, USA]

 

 

De Tuinman en de Dood
Een Perzische Edelman
Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: ‘Heer, Heer, één ogenblik!
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij.  Daar stond de Dood.
Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan.
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!’ –
Van middag (lang reeds was hij heengespoed)
Heb ik in ‘t cederpark de Dood ontmoet.
‘Waarom’, zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
‘Hebt gij  van morgen vroeg mijn knecht bedreigd?’
Glimlachend antwoordt hij: ‘Geen dreiging was ‘t,
Waarvoor uw tuinman vlood.  Ik was verrast,
Toen ‘k ‘s morgens hier nog stil aan ‘t werk zag staan,
Die ‘k ‘s avonds halen moest in Ispahaan’.
[uit: P.N. van Eyck
Verzameld werk 2
Amsterdam 1958, Van Oorschot, p.38]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter