blog | werkgroep caraïbische letteren

Duitsland schenkt US$77.000 voor behoud mangrove

door Ramsar

De Foundation for Development of Radio & Television in Suriname (SORTS) zal vandaag een cheque ter waarde van US$77.000 ontvangen. Dit bedrag is bedoeld ter uitvoering van het project: Youth in action for mangrove van de stichting SORTS en wordt beschikbaar gesteld door de Duitse overheid, via haar ambassadeur in Trinidad, Z.E. Mr. Stefan Schlüter.
De contract ondertekening en overhandiging van de cheque vindt plaats in de conferentiezaal van het CCS. Op het programma staan toespraken van SORTS-voorzitter Loes Trustfull, jeugdparlementsvoorzitter Priya Sital, professor Sieuw Naipal en ambassadeur Stefan Schlüter.

Zuleika Coffie8

Zuleika Coffie inspecteert de mangrove.

 
Youth in action for mangrove is een bewustwordingsprogramma voor jongeren over het belang van de mangrovebossen in ons ecosysteem en de daarbij behorende acties voor de bescherming, het behoud en herstel hiervan.
Mangrovebossen spelen een belangrijke rol als het gaat om het tegengaan en/of verminderen van de effecten van klimaatverandering, het behoud van onze visgronden en de biodiversiteit, het tegengaan van erosie, etc. Door een proactieve benadering zullen jongeren mede helpen om samen met deskundigen, acties te ondernemen om vooral de kwetsbare gebieden langs onze kust en rivieroevers te helpen beschermen door niet alleen de kennis tot zich te nemen, deze te verspreiden maar ook waar nodig en mogelijk, zelf te helpen (her)planten.
Wij kunnen door kennis te verschaffen aan de samenleving en in deze aan jongeren- als de volgende generatie beleidsmakers- pleiten voor de mangrove en ze ook kennis bijbrengen over biodiversiteit, de habitat van dieren en andere belangrijke functies van deze bossen.
Ons buurland Guyana, dat langs haar gehele kust een dijk heeft gebouwd, heeft laten zien ‘hoe het niet moet’ en importeert bijvoorbeeld voor miljoenen aan vis doordat hun mangrovebossen zijn vernietigd en daarmee ook de habitat van dieren en kraamkamers van vissen. Deze vissers zijn genoodzaakt andere visgronden te zoeken, buiten hun land, met alle gevolgen van dien.
We denken hierbij aan piraterij en criminaliteit in het algemeen. In landen waar mangrovebossen zijn blijven staan, hebben natuurrampen, zoals tsunami’s minder of geen schade aangericht. Een ander voordeel is dat deze bossen zich op een natuurlijke manier aanpassen aan de effecten van het klimaat.

 

rhizophora-mangle-roots

Rhizophora (rode mangrove)


Jonge mensen zullen als deel van deze samenleving bewust gemaakt moeten worden en betrokken moeten worden. Via uitwisselingsprogramma’s tussen scholen, presentaties, filmpjes, maar ook het werkelijk beplanten van delen van de kust en oeverdelen (onder begeleiding van deskundigen), zullen jongeren kennis opdoen, het bediscussiëren, maar ook helpen zoeken naar oplossingen voor klimaatsveranderingseffecten, landverlies (ook door gronduitgifte en verkaveling met eigenaren die hun ‘uitzicht’ willen verbeteren), verlies van visgronden en achteruitgang van ecosystemen.
Er zijn vanuit de overheid wat algemene maatregelen gewenst zoals het beter beschermen of een kapverbod voor mangrove in de kwetsbare gebieden. Voor privé of zakelijke terreinen kunnen, net als voor vissers speciale bepalingen gelden, zoals het verkrijgen van een vergunning voor het beperkt kappen van de mangrove bossen.
Het is in dit kader ook heel belangrijk om aandacht te besteden aan de estuariene/mangrove gebieden in Noord Wanica en Noord Paramaribo, waar een beheersplan noodzakelijk is. Onlangs was er nog een mangrove project gefinancierd door het Small Grants Programma in Johanna Margaretha met een school aldaar, ter bescherming van het gebied tegen afkalving. In het kader van de Wetlands Conventie moeten we ook denken aan een Nationaal  plan.

Wetlands comité. (zie www.ramsar.org)

[van GFC Nieuws, 22 juli 2014]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter