blog | werkgroep caraïbische letteren

Dubois wint hoger beroepzaak om Groot Surinaams kookboek

In februari vorig jaar werd de Rotterdamse uitgeefster Diana Dubois beschuldigd van plagiaat en beticht van auteursrechtinbreuk door Stichting Kankantrie uit Capelle a/d IJssel. Op 11 september jl. heeft het Hof het vonnis van de voorzieningenrechter (dd 13 maart 2017) vernietigd, omdat zij van oordeel is dat Stichting Kankantrie niet over de rechten van het kookboek beschikt.

 

Diana Dubois met het Groot Surinaams kookboek

Het Hof concludeerde verder dat door de uitvoerig gemotiveerde en met producties en schriftelijke verklaringen gestaafde betwisting door Dubois van de door Kankantrie gepretendeerde rechten laatstgenoemde niet kon volstaan met zich beroepen op de vermelding van haar naam bij het copyrightteken in de in 1976 in Nederland verschenen versie van het boek. Kankantrie beweerde over een akte te beschikken waarmee in de jaren 70 het auteursrecht aan haar zou zijn overgedragen, maar weigerde deze tijdens de zitting aan de rechters te tonen. Ook wilde zij niet uit de inhoud daarvan citeren. Het Hof kon hier geen andere gevolgtrekking aan verbinden dan dat, voor zover al sprake was van een akte, deze niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen en ook dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat de auteursrechten destijds op rechtsgeldige wijze aan Kankantrie waren overdragen. Al haar vorderingen op Dubois werden daarom afgewezen.

De tegenvordering van Dubois op Kankantrie werd door het Hof afgewezen omdat deze nog nader onderzocht dient te worden en een kort geding zich daar niet voor leent. Ook had Dubois het spoedeisend belang daarvan niet voldoende toegelicht.

Dubois is blij met de uitspraak: “Stichting Kankantrie heeft niet aannemelijk kunnen maken dat zij de rechten bezit van het Groot Surinaams Kookboek. Al hun claims op mij zijn dan ook afgewezen. Dat de stichting momenteel een schikking probeert te treffen met de Surinaamse huishoudschool spreekt boekdelen.”

“Zo ook de verklaringen van Harold Roseval (voorzitter Stg Kankantrie), Freddy May (penningmeester Stg Kankantrie), Humphrey Schillevoort (oud-penningmeester Stg Kankantrie), Henna Rotsgalm, Fred Fitz James en Peggy-Ann Sam-sin over het zogenaamd door mij gepleegde plagiaat, diefstal en bedrog. Deze zijn allen verwezen naar daar waar zij thuishoren: het rijk der fabelen.”

Dubois en haar raadsman gaan zich na een korte periode van rust beraden over eventueel verder te ondernemen stappen tegen diverse partijen wegens smaad en gederfde inkomsten.

Het Groot Surinaams Kookboek – zowel de oorspronkelijke als de herziene versie – is per heden weer verkrijgbaar via de website van Dubois: www.uitgeverijdubois.nl

1 comment to “Dubois wint hoger beroepzaak om Groot Surinaams kookboek

  • Ondanks de uitspraak van de rechter,blijft het blijf ik het ordinair jatwerk vinden.

    Maar dat schijnt normaal te zijn bij Surinamers.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter