blog | werkgroep caraïbische letteren

Dubbelconferentie ‘CROSS-OVER te gast bij CARAN’

Oranjestad 22 november 2017

Antilliaanse, Surinaamse en Nederlandse literatuur: Transnationalisme, interculturaliteit en intercontinentaliteit

Oproep voor bijdragen

Cross Over, het tweejaarlijkse platform voor de interdisciplinaire en transculturele letterkundige neerlandistiek, overschreed in 2015 na colloquia afwisselend in Nederland en België voor het eerst de Nederlandse taalgrens. Nadat de Universiteit Gent (Vakgroep Letterkunde – Afdeling Nederlands) de conferentie onder haar hoede nam (2013), trad dat jaar Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań, Polen (Departement Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies in Poznań) op als organisator. In het najaar van 2017 onderneemt Cross Over een nog grotere overzeese stap. Dit jaar heeft Cross Over in Oranjestad (Aruba) plaats als deel van de dubbelconferentie ‘CROSS-OVER te gast bij CARAN’.

 

De samenwerking met de Caribische Associatie voor Neerlandistiek (CARAN) leidt hopelijk bij de intra- en extramurale neerlandici niet alleen tot meer belangstelling voor de meertalige, interculturele en literaire situatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname maar ook tot de uitwisseling van ervaringen tussen neerlandici uit diverse regio’s.

Het organiserende comité vestigt in zijn oproep voor bijdragen de aandacht op transnationalisme, interculturaliteit en intercontinentaliteit. De complexe verhouding van de Antilliaanse en Surinaamse literatuur ten opzichte van de Nederlandse letteren in de Lage Landen staat daarbij centraal. De huidige politieke ontwikkelingen in de wereld met vluchtelingen en migratiestromen nodigen uit om te gaan naar de Caraïben waar processen van culturele, talige en raciale metisage hun aanvang hebben genomen lang vóór het begrip globalisatie is gemunt. De politiek-administratieve context van de overzeese delen van het Koninkrijk der Nederlanden is in de laatste decennia aanzienlijk veranderd en ook de inzichten over de positie van het Nederlands zijn bijgesteld. Ook de status van de Nederlandstalige literatuur in het Caribisch gebied komt daarmee in een nieuw daglicht te staan. Daarmee komen de Caribische eilanden en de Nederlandstalige literatuur die er is geproduceerd almaar dichter te staan bij wat gemeenzaam de extramurale neerlandistiek wordt genoemd dan tot dusver is aangenomen. Dit stelt nieuwe eisen aan docenten, academische curricula, universitaire beleidsmakers en wetenschappelijke onderzoekers.

Graag brengen we een aantal punten onder de aandacht van collega’s, telkens met aandacht voor de positie van de Antilliaanse en Surinaamse literatuur, zoals
de positie van het Nederlands en de Nederlandse cultuur in een veeltalige en multiculturele omgeving (in de Lage Landen, in de oud-koloniale gebieden van Nederland, in de extramurale neerlandistiek);
vormen van culturele transfer waarbij vertalingen, vertaalbeleid, internationaal cultuurbeleid en uitgeverspolitiek een wezenlijke rol spelen;
pogingen tot een nieuwe literair-historische positionering van (de canon van) de Nederlandstalige literatuur van buiten de Lage Landen;
verschuivende interpretaties van literaire werken uit de koloniale periode;
raciale, culturele en politieke interculturaliteit en sociale migratie in (de geschiedenis van de) Nederlandse én Caribische literatuur;
uitdagingen i.v.m. cultuuroverdracht waarvoor docenten Nederlands staan.

Letterkundige neerlandici met belangstelling voor Antilliaanse en Surinaamse literatuur als onderdeel van de Nederlandstalige literatuur die op verschillende plaatsen in de wereld wordt geproduceerd en gerecipieerd, worden uitgenodigd een abstract in te sturen. De drie sleutelbegrippen transnationalisme, interculturaliteit en intercontinentaliteit staan daarbij centraal. Zowel hermeneutische, literair-institutionele, postkoloniale als ook ideologie-kritische en receptie-esthetische voorstellen in dat verband worden door CARAN en Cross-Over overwogen.

Graag ontvangen wij voor 31 augustus aanstaande een voorstel voor de titel van uw bijdrage met een samenvatting tussen 200 en 300 woorden, voorzien van naam, affiliatie en contactgegevens. De spreektijd voor een lezing is 25 minuten met 10 minuten voor discussie.

Voorstellen voor referaten kunnen tot 31 augustus 2017 worden voorgelegd aan neerlandistiek@ua.aw

Organiserend comité

Bernadette Bérénos, Liesbeth Echteld, Kitty Groothuijse en Eric Mijts

Wetenschappelijk comité (in alfabetische orde):

Yra van Dijk (y.van.dijk@hum.leidenuniv.nl), Michiel van Kempen (M.H.G.vanKempen@uva.nl), Jerzy Koch (jkoch@wa.amu.edu.pl), Eric Mijts (eric.mijts@ua.aw), Wim Rutgers (wim_rutgers@hotmail.com), Yves T’Sjoen (Yves.TSjoen@UGent.be)  en Paweł Zajas (zajas@wa.amu.edu.pl).

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter