blog | werkgroep caraïbische letteren

Drie lezingen over het erfgoed van de Fraters van Tilburg

In het kader van de jubileumexpositie Missie van Barmhartigheid nodigen de Fraters van Tilburg u uit voor een drietal lezingen over het erfgoed van de fraters.

Frater Odulfinus Smetsers omringd door leerlingen van de Lourdes Mulo, Kralendijk, Bonaire, 1961

Evenals in de expositie ligt daarbij het accent zowel op het verleden als op het heden en de toekomst. Erfgoed is per slot van rekening iets wat je hebt verworven, onderhoudt en doorgeeft.

De drie thema’s zijn ingegeven door het verhaal van de fraters, maar hebben ook raakvlakken met het verhaal van het Peerke Donders Paviljoen. Lees hier de informatie over alle drie de lezingen

DE FRATERS IN SURINAME EN HET CULTURELE LEVEN – GESCHREVEN ERFGOED

door Michiel van Kempen

zondag 6 oktober, 15.00 uur

Ruim 100 fraters waren tussen 1902 en 2012 in Suriname werkzaam. Ze werkten op scholen en internaten, in uiteenlopende bedrijven en diverse kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Verschillende fraters hebben ook geschreven over het land en de talen en culturen van Suriname. In deze lezing belicht Michiel van Kempen de bijdrage van de fraters aan de Surinaamse literatuur en cultuur, o.m. die van frater Fulgentius (Richard Abbenhuis).

Michiel van Kempen. Foto Sanne Landvreugd

Michiel van Kempen is bijzonder hoogleraar in de Nederlands-Caraïbische letteren aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn boek Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur gaat hij onder andere in op het werk van fraters en andere religieuzen in Suriname.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Peerke Donders Paviljoen
Museum voor Naastenliefde
Peerke Donderspark 3
5011 XL Tilburg

De lezingen zijn gratis, maar we stellen het op prijs als u zich aanmeldt met een e-mail aan het secretariaat van de fraters: j.kortekaas@cmmbrothers.nl of telefonisch op 013-5432777 (ma t/m do 9.00 – 12.30u).

De tentoonstelling Missie van Barmhartigheid – 175 jaar Fraters van Tilburg is nog te zien tot en met 20 oktober op iedere woensdag en zondag tussen 13.00 en 17.00u.

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter