blog | werkgroep caraïbische letteren

Dorus Vrede – Gedicht

Toen wij het dorp verlieten
hebben wij in der haast
de plantsoenen uit de grond getrokken
in het nieuwe đorp geplant
ter herinnering aan onze Plaats van herkomst

Di u ta kumutu
a di konde
hen u hon dee paansu
biinga biinga puu
go paandi a di nyun nyun konde
fuu sa ta Meni ka u bi de

De sterappelboom die de oma van Dorus Vrede in het nieuwe dorp heeft geplant in Nieuw Lombé, district Brokopondo. (Foto: Tolin Alexander)

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter