blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Doe mee aan de Lalla Rookh Essaywedstrijd 2019

Om belangstelling onder jongeren te vergroten voor de migratie-geschiedenis van Surinaamse Hindostanen organiseert de Leerstoel elk jaar een essaywedstrijd. Uitsluitend jongeren tussen 18 en 35 jaar kunnen er aan deelnemen. Het essay zal jaarlijks een bepaald thema hebben, dat door Lalla Rookh ruim van te voren bekendgemaakt zal worden.

 

De inzending zal beoordeeld worden door een vijfkoppige jury. Het winnende essay zal worden gepubliceerd in een speciale uitgave van de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh en ook geplaatst worden op de eigen website. Aan het winnende essay is een bedrag van €. 500,- verbonden.

De volgende regels zijn van toepassing op het in te leveren essay:

Het essay mag niet langer zijn dan 3.000 woorden.
Het essay moet speciaal voor deze wedstrijd zijn geschreven, en dus niet eerder zijn gepubliceerd. Originaliteit wordt toegejuicht.
Het essay moet onder de eigen naam worden ingezonden.
Het essay moet gaan over het opgegeven thema.
Het essay mag geen fictief verhaal zijn.
De uiterste inleverdatum is 15 september 2019 via essay2019@lallarookh.nl
De prijs zal worden uitgereikt op een speciaal hiervoor georganiseerd Sarnámi Historisch Café in Den Haag.

Thema voor 2019
Het thema en tevens titel van de Essaywedstrijd 2019 is: Wat maakt je tot een Hindostaan? Uiteraard moet de uitwerking van het thema met deze titel betrekking hebben op de Hindostaanse cultuur in de meest brede zin van het woord. Het mag zeker identiteitsvraagstukken aankaarten. Het essay moet origineel zijn, een argumentatie bevatten, maximaal vijf verwijzingen hebben met een heldere opbouw en in goed Nederlands zijn geschreven.

Jury
De jury bestaat uit mensen van diverse pluimage, die een expertise hebben op de terreinen (sociale) geschiedenis en migratie, politiek en wetenschap, cultuur, religie, taal en ondernemerschap. Deze staat onder leiding van de Lalla Rookh leerstoelhouder prof. dr. Ruben Gowricharn.

Prijs
De prijsuitreiking van de eerste essaywedstrijd van de Leerstoel is op vrijdagavond 4 oktober 2019 in een café in Den Haag, om 21.00 uur. In een café zal speciaal hiervoor een Historisch Café worden georganiseerd, waarbij in een informele sfeer de prijs uitgereikt zal worden, nadat er een prominente gastspreker over het thema zijn gedachten heeft laten gaan. We komen vanaf 20.00 uur bij elkaar voor een gezamenlijke borrel Omstreeks 20.45 zal een gastspreker zijn/haar licht laten schijnen over het thema. Daarna zal de voorzitter van de Leerstoel de prijs uitreiken.

 

Lees hier ook over de essaywedstrijd van het NiNsee, de Lutherse Gemeente en de Werkgroep Caraïbische Letteren

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter