blog | werkgroep caraïbische letteren

Directoraat Cultuur en Surinaams Museum versterken samenwerking

PARAMARIBO – Het Surinaams Museum, beheerder van de grootste collectie nationaal cultureel erfgoed in Suriname, bestaat ruim driekwart eeuw. Het directoraat Cultuur wil de samenwerking verbeteren, zei Clifton Braam, onderdirecteur Cultuur onlangs bij de viering van het 75-jarig bestaan van het museum in Fort Zeelandia. Hij wil ook nagaan hoe de overheid kan helpen bij de voordracht van Werehpai en omgeving als werelderfgoed.  

De stichting beheert tienduizenden voorwerpen: van foto’s tot textiel en van documenten tot archeologisch materiaal. “Wij zijn een particuliere stichting, maar het gaat eigenlijk om de nationale collectie”, zegt directeur Laddy van Putten. “In het buitenland worden wij ook echt the national museum of Suriname genoemd. En nu hoor ik dat er een nationaal museum moet komen, maar ik denk dat wij dat eigenlijk al zijn.” Op deze constatering volgt luid applaus.

Voorzitter Patrick Brunings bedankt Hanna van Petten (r) voor haar onvermoeibare inzet. Museumdirecteur Laddy van Putten (l) en MC Ingrid Ameer.

Het museum vierde zijn 75-jarig bestaan op 28 oktober in Fort Zeelandia met een feestelijk optreden van de Alakondre Dron, de presentatie van een boek over de rotstekeningen van Werehpai en een interview met Van Putten, die reeds een kleine 35 jaar verbonden is aan de stichting Surinaams Museum. De nieuwe voorzitter van de stichting, Patrick Brunings, loofde Van Putten en financieel directeur Hanna van Petten die zich al 44 jaar inzet voor de stichting.

Na 2014 heeft het museum geen subsidie meer ontvangen van de overheid, vertelde Van Putten in gesprek met Ingrid Ameerali. “Een nationaal besef op politiek niveau ontbreekt naar mijn gevoel. Dat zien we nu ook aan wat er gebeurt met het gebouw van de Nationale Assemblée en het torentje van Financiën.” Toch is hij optimistisch: “Als ik naar het nieuwe bestuur kijk en naar het enthousiasme, dan heb ik er alle vertrouwen in.”

Braam loofde “het gouden duo” Van Putten en Van Petten. “Ik wil u niet alleen feliciteren, maar ook bedanken voor uw inzet om ons cultureel erfgoed niet alleen te behouden en te beheren, maar ook te doen aan een stukje overdracht. Dank u wel daarvoor!” Braam wil ook ondersteunen bij de voordracht van Werehpai en omgeving als Unesco-werelderfgoed, zoals Conservation International-directeur Gina Griffith die avond voorstelde, een toezegging die op 17 november 2007 door de toenmalige directeur cultuur eigenlijk ook al werd gedaan.

Een deel van het Ala kondre-gezelschap.

Het nieuwe bestuur heeft behoorlijk wat plannen, vertelde Brunings. Zo wil het maandelijkse events organiseren, de educatieve rol van het museum vergroten, de staf verder professionaliseren, meer exposities organiseren, intensiever samenwerken met andere musea en het gebied rond het Fort omtoveren tot een culinair, cultureel, artistiek en historisch complex.

Onderdirecteur Braam reageerde enthousiast. “Een nieuw begin, een nieuwe start. En ik heb eerder gesproken met de voorzitter en we hebben gezegd: we gaan erover praten. En eigenlijk hebben we al toegezegd dat we gaan samenwerken, dat we nog meer gaan samenwerken. Dus laten we, wat er gebeurd is beschouwen als de ‘zeven magere jaren’ en nu gaan voor een betere toekomst, samen met u. Voorzitter, ik zie u binnenkort en dan gaan we doorpraten over deze samenwerking.” 

Clifton Braam en Patrick Brunings tijdens een vrolijke polonaise.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter