blog | werkgroep caraïbische letteren

Dimensies van een scherpzinnig landgenoot

door Aart G. Broek

In de nalatenschap van dr. ir. Percy Cohen Henriquez (Curaçao, 1909 – 2000) bevindt zich een collectie van persoonlijke archivalia. Die collectie bevat correspondentie, materiaal dat hij bestudeerde en op enigerlei wijze verwerkte in zijn publicaties, vingeroefeningen en concepten van publicaties, en soms ook het eindresultaat in typoscript of druk. De collectie werd op 18 oktober jl. met presentaties formeel ondergebracht in de S.A.L. ‘Mongui’ Maduro Bibliotheek op Curaçao.  Wie was deze Curaçaoënaar?

Percy Cohen Henriquez - collectie J.Veldhuis - rs

dr. ir. Percy Cohen Henriquez

Percy was de zoon van de garnizoensarts Maurice de Mordechay Cohen Henriquez (geb. 1878) en Ida de Jacob Maduro Lopez (1888). Zij waren op 8 april 1908 op hun geboorte-eiland in het huwelijk getreden. Ruim een jaar later werd hun zoon Percy geboren, op 26 juni 1909. Tien jaar later vertrok het echtpaar met Percy en zijn jongere broer Vivian (1911) naar Nederland vanwege gezondheidsproblemen van vader Maurice. Ook de yaya Rosita Bienvenu (1864-1939) ging met de familie mee. Percy’s vader overleed in 1927 in het moederland, nog geen vijftig jaar oud.
Direct na het behalen van zijn ingenieurstitel, in 1933, deed Cohen Henriquez promotie-onderzoek. Reeds op 5 juni 1935 verdedigde hij – cum laude – zijn proefschrift aan de Polytechnische Hoogeschool te Delft. Cohen Henriquez mocht nog net op vijfentwintigjarige leeftijd de titel van doctor voor zijn naam zetten. Hij zou die zijn leven lang met gepaste trots gebruiken.

Fam. M. Cohen Henriquez - collectie J. Veldhuis - rs

In de jaren dertig leverde Cohen Henriquez – meestal in samenwerking met anderen, waaronder zijn promotoren – meer dan een dozijn bijdragen aan tijdschriften voor exacte wetenschap. Een primair wetenschappelijke carrière ambieerde Henriquez echter niet. Hij verkoos zijn kennis en vaardigheden aan te wenden op praktische en doelgerichte wijze. Na zijn promotie werkte hij ruim een dozijn jaren in Nederland, waaronder als octrooigemachtigde bij het voedingsmiddelen- en chemiebedrijf Noury en Van der Lande in Deventer.
Hij kwam ongeschonden door de oorlog, omdat hij niet als ‘Jood’ geregistreerd stond en zijn voorouderlijke lijn niet nagetrokken kon worden, omdat die gegevens zich in Curaçao bevonden. Hij liep echter wel een gevaar, omdat hij op een gegeven moment een schakel vormde in Sefardisch verzet tegen deportatie naar vernietigingskampen.

AKTIE PORTUGESIA /  In het najaar van 1941 wisten in Nederland leden van enkele Sefardisch Joodse families voor de Duitse bezetter aannemelijk te maken, dat zij een christelijke afstamming kenden. Hoewel dragers van Joodse familienamen en ooit gevlucht uit het Iberische schiereiland, had de vervolging door de rooms-katholieke inquisitie er juist voor gezorgd dat de christelijke afstamming aan het zicht was onttrokken en van deze ‘christenen’ (weer) Joden had gemaakt. Er zou al … Lees hier verder.

 

MMLibrary - expositie PCH collectie

Expositie van stukken uit collectie van dr.ir. Percy Cohen Henriquez in S.A.L. ‘Mongui’ Maduro Bibliotheek, Curaçao / foto Aart G. Broek

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter