blog | werkgroep caraïbische letteren

Digitaal ontsluiten historische kaarten Cariben

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) start het project Maps in the Crowd – Cariben, waarbij met hulp van het publiek bijna 1100 gedigitaliseerde kaarten van het Caribisch gebied worden ontsloten.

 

De collectie bestaat uit kaarten en atlassen van midden-Amerika en de Cariben, in het bijzonder de Nederlandse Antillen. Het project is 20 maart gestart en loopt tot medio mei 2017. Door het betrekken van het publiek wordt de ontsluiting van het digitale kaartmateriaal voor onderwijs en onderzoek vergroot.

Deelnemen
Voor het publiek is een speciale applicatie ontwikkeld die het mogelijk maakt om de gedigitaliseerde oude kaarten te koppelen -georefereren- aan de moderne topografische kaart in Google Maps. Via de applicatie wordt steeds een scan van een oude kaart geprojecteerd naast een moderne kaartweergave in Google Maps. Het is de bedoeling om de oude en nieuwe kaart geografisch aan elkaar te koppelen door vijf of meer overeenkomstige controlepunten aan te wijzen. Vervolgens wordt de gegeorefereerde kaart als een overlay getoond in Google Maps. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het project. Op [ons] blog is alle benodigde informatie te vinden.

Caribische kaarten
De collectie bestaat uit gedrukte en handgetekende kaarten, alsmede zestiende tot en met twintigste eeuwse  atlassen van midden-Amerika en de Cariben, in het bijzonder de Nederlandse Antillen. Het grootste deel van deze collectie is afkomstig uit de nalatenschap van de negentiende eeuwse verzamelaar Johannes Bodel Nijenhuis (1797-1872), aangevuld met kaarten uit de collectie van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).

on 21.03.2017 at 17:56
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter