blog | werkgroep caraïbische letteren

DiEP helpt bij digitaliseren van archief Bonaire

Kralendijk/Dordrecht — Het Erfgoedcentrum van Dordrecht DiEP gaat meewerken aan het digitaliseren en ontsluiten van het archief op Bonaire. “De stadsarchivaris van Dordrecht, Teun de Bruijn, brengt begin juli samen met de Dordtse cultureel ondernemers Mimoun Himmit en Marieke Knol van het bureau Mobiliteit in Muziek, een bezoek aan het eiland om het project voor te bereiden, zodat dit aan het eind van 2011 met financiële steun van onder meer de Mondriaan Stichting van start kan gaan”, meldt de website Dordrecht.net.

Erfgoedcentrum DiEP bestaat sinds 1 januari 2007 en is een samenwerking tussen het Stadsarchief Dordrecht en Bureau Monumentenzorg en Archeologie. Journalist en auteur Franklin ‘Boi’ Antoin heeft op Bonaire de afgelopen jaren een uitgebreide collectie aan Bonairiaans cultureel erfgoed, bestaande uit foto’s uit de 20e eeuw, videobanden, audiotapes, voorwerpen, boeken en documenten, opgebouwd. Het materiaal is opgeslagen in een ruimte van ongeveer zes bij vier meter en de bewaarcondities zijn verre van ideaal, waardoor de achteruitgang in de materiële staat goed te zien is, meldt de website.

Plataforma Kultural en Fundashon Históriko Kultural Boneriano hebben het initiatief genomen om het aanwezige materiaal te laten digitaliseren en te ontsluiten. Zij werken daarbij samen met Erfgoedcentrum DiEP, het Nationaal Archief in Den Haag en het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De collectie zal het komende jaar worden geïnventariseerd en geconserveerd, waarmee het materiaal geschikt is gemaakt voor digitalisering. Vervolgens wordt het materiaal ontsloten voor een breed publiek.

In Dordrecht woont, volgens Dordrecht.net, het grootste aantal Bonairianen in Nederland en de stad heeft daarom een nauwe band met dit eiland. “Dit verklaart voor een groot gedeelte, dat het initiatief voor dit project in de oudste stad van Holland is genomen. De betrokken partijen voelen een sterke urgentie om het archief van Boi Antoin te behouden. Veel materiaal dreigt op termijn te vergaan als het niet op een duurzame manier wordt geconserveerd. Door het materiaal te digitaliseren kan het tevens worden ontsloten voor een breed publiek.”

Onder de bevolking van Bonaire bestaat grote interesse voor het archiefmateriaal. Europese Nederlanders kunnen door het materiaal meer te weten komen over hun nieuwe, bijzondere gemeente. Ook kan het materiaal worden gebruikt bij onderzoek en onderwijs op cultureel, muzikaal en historisch gebied.

[uit Amigoe, 25 juni 2011]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter