blog | werkgroep caraïbische letteren

Dichter Draagt Voor

Dichter Draagt Voor is de naam van een project dat ik al sinds mijn aantreden als Dichter des Vaderlands wil verwezenlijken. Doel ervan is om meer mensen, vooral jongeren, bij poëzie te betrekken. Het project vertrekt vanuit de opgedane ervaring dat een gedicht, wanneer het wordt voorgedragen, een veel directer appeal heeft dan als het gelezen wordt.

Alle vooroordelen die mensen vaak hebben over poëzie – lastig, elitair, zweverig, onbegrijpelijk – verdwijnen als sneeuw voor de zon zodra men een gedicht hóórt in plaats van zelf leest. Voor veel lezers is het eenvoudigweg fijn een handreiking te krijgen in een gedicht waarin soms alle interpunctie ontbreekt. Op deze manier wordt een schijn van begrijpelijkheid aangereikt: het gedicht wordt er niet makkelijker door, maar je hoeft niet meer van nul te beginnen. Dichter Draagt Voor wil met de poëzieclips een brug slaan naar potentiële lezers. Ik zou als Dichter des Vaderlands iets met dit project willen achterlaten.“

Ramsey Nasr heeft 20 Nederlandstalige gedichten uitgekozen om te verfilmen. Een van de hoofddoelen is om met deze ‘poëzieclips’ een jong publiek aan te spreken. De clips kunnen o.a. in het onderwijs gebruikt worden teneinde dichters als Focquenbroch, Leopold, Van Ostaijen en Vasalis op aantrekkelijke wijze te introduceren bij een nieuwe generatie.De verfilming van de gedichten zullen puur visuele interpretaties worden en geen verbeelding van het gedicht. De gedichten worden dus niet voorzien van analytische tekst en uitleg. De voordracht zelf is immers verhelderend en de clips vormen ieder op zich een reactie van de maker op en een interpretatie van het gedicht.

Uitgeverij De Bezige Bij geeft de selectie uit als bloemlezing. In de bundel wordt per gedicht een QR code opgenomen, waardoor de clips op een mobiele telefoon of tablet af te spelen zijn. De films zullen op een website te zien zijn.    De poëzieclips worden gepresenteerd in de aanloop naar de volgende Gedichtendag/Week van de Poëzie, rond 31 januari 2013 – de dag waarop Ramsey Nasr zijn functie als Dichter des Vaderlands neerlegt en een andere dichter het stokje overneemt.    De clips/korte films zullen op diverse festivals en (literaire) evenementen in Nederland vertoond en via allerlei kanalen verspreid worden. De clips zullen verder via allerlei internet – kanalen verspreid worden en op het witte doek te zien zijn als voorfilm in de bioscoop!

We missen nog dat laatste beetje geld om dit project mogelijk te maken. Daarom hopen we dat u ons wilt helpen bij het verzamelen van die laatste ontbrekende 7.500 euro!

Website: www.dichterdraagtvoor.nl

 

 
 
 
on 12.10.2012 at 11:01
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter