blog | werkgroep caraïbische letteren

Dialoog inheemse kennis in Suriname en Brazilië

Eliane Monzilar uit de Umutina Inheemse gemeenschap in de Braziliaanse Staat Mato Grosso houdt woensdagavond een lezing over Dialoog over inheemse kennis in Suriname en Brazilië. De Braziliaanse onderzoeker wil na een verblijf van een jaar in Suriname de opgedane ervaringen in inheemse dorpen delen met het Surinaamse publiek. Zij zal hierbij verschillen en overeenkomsten belichten tussen inheemsen in Brazilië en Suriname. Tevens zal zij ingaan op de uitdagingen voor de inheemse culturen in deze twee landen.

 

De activiteit wordt georganiseerd door Stichting SuriBraz Academic Network in samenwerking met de Leerstoel Methodologie van het IGSR van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De presentatie zal vooral het traditionele en niet- traditionele onderwijs in inheemse gemeenschappen belichten. Er wordt daarbij de nadruk gelegd op strategieën van inheemsen om het hoofd te bieden aan externe invloeden die een bedreiging vormen voor de oorspronkelijke inheemse cultuur.

In haar studie heeft Monzilar gebruik gemaakt van participerende observatie, met focus op ervaringen van leerlingen en het onderwijzend personeel, maar ook de dialoog met ouderen in de inheemse gemeenschappen. De kennisoverdracht van ouderen naar jongeren wordt gezien als de sleutel voor succes, waarbij het curriculum, taalonderwijs, rekenen, de natuur en traditionele inheemse kennis centraal staan.

Deze unieke activiteit over de kennisdialoog in Inheemse gemeenschappen is toegankelijk voor het publiek, in het bijzonder studenten, wetenschappers, beleidsmedewerkers en degenen die bij het ontwikkelingswerk onder inheemsen zijn betrokken.

De lezing wordt gehouden in University Guesthouse aan de Leysweg van 19.30 – 21.00 uur.

1 comment to “Dialoog inheemse kennis in Suriname en Brazilië”

  • This is great and good for the natives about the World. This creates a connection. We’d love to hear more about it. Can you keep me informed with email?

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter