blog | werkgroep caraïbische letteren

Dhiradj Ramsamoedj’ portret van Slory

In opdracht van de Werkgroep Caraïbische Letteren heeft Dhiradj Ramsamoedj een kunstwerk vervaardigd bij wijze van portret van Michael Slory, die op 4 augustus 75 wordt. De kunstenaar stuurde ons deze portretbeschrijving:

Michaël Arnoldus Slory (Totness (district Coronie in Suriname), 4 augustus 1935) geldt als de belangrijkste dichter in het Sranan. Hij heeft het Sranan, een taal die door vrijwel alle Surinamers wordt gebezigd zijn hele leven lang ondersteund en ontwikkeld. Hij geldt als een bron van kennis voor vele Surinamers.

.

De keuze voor het portret in boekvorm is op het bovenstaande gebaseerd. Een boek wordt ook wel aangezien als te zijn een Guru = Slory. Een boek heeft een informatief karakter, het boek verstrekt informatie en eist niets terug. Slory geeft ons zijn gedichten in het Sranan en eis niets terug met uitzondering van respect. Als klein kind heb ik altijd geleerd om respect te hebben voor boeken en ze nooit met de voeten trappen. Een boek heeft ook een onschuldig karakter, dat Slory ook uitstraalt.

De zwarte kaft verwijst naar eenzaamheid en sober gevoel van Slory. Pangi-stoffen worden geassocieerd met de cultuur van de Negers in Suriname. De in pangi-stof uitgevoerde strip(rugband) refereert aan Slory’s trots, de trots om Surinamer te zijn. De eerste pagina in het boek is ook van pangi-stof, die refereert aan de cultuur van Slory.

Michaël Slory: ‘Ik heb alle moed verloren’ (klik hier voor interview)

Het boek bestaat uit pagina’s van canvas. Hiervoor heb ik een groot doek waarop er een schilderij met twee koppen was afgebeeld, in 12 gelijke stukken gesneden. De keuze voor dit schilderij, omdat het ging over twee figuren die elkaar aanstaren en de verf brokkelde af van dit doek, dit associeer ik vervolgens met Slory die veel hoop had op zijn toekomst en helaas deze zag uit elkaar vallen.
De canvaspagina’s zijn aan de zijde waar het schilderij was, verwerkt met witte olieverf. Deze zijn gevlekt en symboliseren de status van Slory.
In het boek zijn 5 pagina’s volledig zwart, deze verwijzen naar de 5 waarnemingszintuigen. Middels de 5 waarnemingszintuigen kan Slory waarnemen dat hij eenzaam en berooid is. Dat hij niet bestaat voor de eigen mensen, dat hij niet in tel is bij de mensen. Dat zijn familie geen waardering heeft voor hem en zijn werk. Dat hij weliswaar beter was indien hij bij een politieke partij was aangesloten.

Slory schrijft zijn gedichten in 4 talen beginnende met Sranan, Nederlands, Spaans en vervolgens Engels.
In het boek zijn ze volgens deze volgorde opgenomen. De gedichten zijn zelf door Slory geschreven, hij kent alleen ‘fraga mi wortu’ uit het hoofd, vandaar dat dit volledig is uitgeschreven.

Verder zijn er pagina’s in het boek die weergeven een zwart-witportret, een pose waarin Slory zijn gedicht ‘fraga mi wortu’ voordraagt aan het publiek, twee pagina’s die weergeven de dichter aan het schrijven. Ook is er een pagina die weergeeft een proost op Slory’s 75ste jaardag.
Een pagina waar de dichter zijn voeten zijn weergegeven, versleten door het hier en daar te slenteren om zijn gedicht aan de man te brengen.

Ik heb bij het bepalen van het formaat van het boek een bepaalde logica gehanteerd. Ik heb een passie voor ingewikkelde berekeningen. Het formaat van het boek is bepaald aan de hand van de volgende gegevens:
14 / 05 / 2010 is de dag waarop ik Slory heb ontmoet en de basis gelegd voor 2 boeken voor het portret van Slory
1e klein boekje
2e groot boek
Klein boekje is bedoeld als ideeën boek en het grootboek is het portret van Slory.

Formaat van het boekje wordt bepaald aan de hand van de lengte van Slory’s handpalm = 20 cm (hand waarmee Slory gedichten schrijft)

2.145
2 boekjes 14e dag v/d maand mei

Lengte boek is 20 x 2.145= 42.9 cm

Lengte is langer dan de breedte dus wordt het jaar 2010 (=0.2010) afgetrokken van 2.145. 2.145 – 0.2010= 1.944 x 20 = 38.88, dus breedte is 38.88

Voor meer foto’s van het kunstwerk en ander werk van de kunstenaar, klik hier

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter