blog | werkgroep caraïbische letteren

Dewany Monsels gepromoveerd

Dewany Monsels promoveerde onlangs aan de Universiteit Utrecht tot doctor. Haar proefschrift was getiteld: Bauxite formation on Tertiary sediments and Proterozoic bedrock in Suriname. De promotoren waren Prof dr. M.J.R. Wortel (Universiteit Utrecht) en Prof dr. Th.E.Wong (Adekus). Co-promotor was dr. M.J. van Bergen (Universiteit Utrecht).

 

Dewany Monsels tijdens haar promotie aan de Universiteit Utrecht (Foto: privé collectie Monsels

Dr. Monsels is een dochter van Drs Eddy Monsels en zij is als docent verbonden aan de Adekus. Haar onderzoek is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Stichting Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMIF). Het laboratoriumonderzoek werd verricht in de laboratoria van de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Dit onderzoek heeft aangetoond dat de onderlinge mineralogische, texturele en geochemische verschillen tussen de Surinaamse bauxietafzettingen, voornamelijk veroorzaakt worden door samenstelling van het moedergesteente waaruit de bauxieten gevormd werden. De kustvlakte-bauxieten (bijvoorbeeld Moengo en Lelydorp) zijn namelijk ontstaan uit de veldspaatrijke zanden en kleien van de Onverdacht Formatie, terwijl de relatief ijzerrijke plateau-bauxieten (bijvoorbeeld Nassau en Bakhuis) gevormd werden uit oudere massieve gesteenten van de Paramaka en Falawatra Formatie die meer ijzerhoudende mineralen bevatten dan de sedimentaire moedergesteenten.

Dit onderzoek was nodig om de verschillende verbanden tussen de bauxietafzettingen vast te stellen om zodoende meer informatie te verzamelen over hun ontstaanswijze, wat ook een belangrijke rol zal spelen bij het samenstellen van efficiëntere exploratie- en exploitatiestrategieën in de toekomst.

[van Starnieuws, 22 februari 2018]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter