blog | werkgroep caraïbische letteren

Derde uitgave van Surinaamse Rug Joodse Buik

door Jerry Egger

In september 2014 verscheen de derde herziene uitgave van het boek van Wim Egger,Surinaamse Rug Joodse Buik. De eerste druk is van 2009, de volledig herziene tweede druk verscheen in 2012 en nu is er een derde. Een belangrijke toevoeging is de onderscheiding die de vader van Wim Egger, William Arnold, postuum op donderdag 18 september 2014 kreeg van Yad Vashem. Op de medaille staat: ‘Righteous among the Nations’ (Rechtvaardige onder de volkeren). Deze wordt gegeven aan mensen die tijdens de Holocaust hun leven op het spel hebben gezet om Joden te redden.

Egger Yad Vashem

De hoogste Israëlische decoratie de Yad Vashem-onderscheiding, met Medaille en Certificaat van Eer, met de Ere-titel: Rechtvaardige onder de volkeren, postuum toegekend aan de vader van Wim Egger, William A. Egger, de enige Surinamer met deze onderscheiding, voor zijn moed in 40-45, door met gevaar voor eigen leven Joodse medeburgers te redden. De afbeelding is ook afgedrukt op de schutbladen van Surinaamse Rug, Joodse Buik

William Arnold Egger werd geboren in Suriname en leefde van 1900 tot 1989. Hij studeerde in Nederland en ontmoette daar Engelina Jas, een Amsterdamse Jodin. Zij trouwden en kwamen naar Suriname. Aangezien de economische situatie in Suriname in de jaren dertig van de twintigste eeuw er niet erg rooskleurig uitzag besloten zij in 1935 terug te gaan naar Nederland. Zij woonden tijdens de oorlog in Den Haag. Het centrum van de Joodse gemeenschap in Nederland was in Amsterdam.

William maakte een kelder om zijn Joodse schoonfamilie onderdak te bieden toen de razzia’s toenamen. Door verraad werd de familie in 1943 uit elkaar gerukt. De vrouw van William verdween in een concentratiekamp en hij werd een jaar lang opgesloten. Zijn vrouw wist ondanks de gruwelijkheden van het kampleven en de experimenten die op haar werden uitgevoerd, te overleven, maar het leven na 1945, de oorlog na de oorlog, was een aaneenrijging van enorme psychische problemen om alles te verwerken. Hun zoon Wim deed veel later onderzoek en probeerde een verklaring te vinden voor de onbeschrijfelijke ellende die mensen elkaar hebben aangedaan tijdens de bezetting van Nederland. Terecht kreeg zijn boek de nodige aandacht en hebben heel wat mensen hun bewondering uitgesproken voor de durf om alles uit te zoeken en op papier te zetten. Tijdens de presentatie van de eremedaille op de Israëlische ambassade in Den Haag werd zowel aandacht besteed aan de Joodse als de Surinaamse kant van William Egger. Er waren dan ook drie vlaggen, de Nederlandse, de Surinaamse en uiteraard de Israëlische. Tijdens de uitreiking vertelde Cynthia Mc Leod het verhaal over de opvang van Joden in Suriname tijdens de oorlog. Ook de nieuwe zaakgelastigde van Suriname, Lucretia Redan, was aanwezig samen met vertegenwoordigers van beide kanten. De titel van het boek van Wim werd op zo een manier goed uitgedragen. Zowel zijn Surinaamse rug als de Joodse buik hebben op die dag in de schijnwerpers gestaan. De illustratie op de voorkant van het boek toont ons de auteur als jongen van zeven jaar in 1943, vlak voordat de grote Jodenjacht begon.

Egger Surinaamse rug

Wim Egger: Surinaamse Rug, Joodse Buik: Emoties over de Surinaamse slavernij en de Sjoa’ derde druk. Voorburg: Uitgeverij Libertador, 2014. ISBN 978-90-6170-001-2. Voor meer informatie is er de website www.surinaamserug.nl

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter