blog | werkgroep caraïbische letteren

Dekoloniale discussies: slavernij in Nederlands-Indië

Lezing door Reggie Baay

Het Nederlandse slavernijverleden beperkt zich niet alleen tot de trans-Atlantische handel. Ook in de voormalige kolonie Nederlands-Indië tierde de handel van tot slaaf gemaakte mensen welig. Over dit deel van de geschiedenis horen we nog weinig.

 

Met de steeds luider wordende roep om een slavernijmuseum is het moment daar om ook over de vergeten geschiedenis van slavernij in ‘de Oost’ te praten. Tijdens deze bijeenkomst vertelt Reggie Baay over slavernij in Nederlands-Indië aan de hand van zijn boek ‘Daar werd wat gruwelijks verricht’. De volgende vragen komen hier aan bod: Wat heeft zich precies afgespeeld in Nederlands-Indië? In welk opzicht verschilde slavernij in ‘de Oost’ van die van ‘de West’? Wat was de rol van de VOC? En welke positie had de njai (concubine) in het systeem van slavernij en kolonialisme?

Vervolgens gaan we in gesprek met mensen die als postkoloniale diaspora een band hebben met voormalig Nederlands-Indië. In hoeverre is er sprake van een kritisch dekoloniaal geluid onder Nederlands-Indische diaspora? Wat zou dat geluid precies inhouden? Welke rol speelt de vergeten geschiedenis van slavernij in Nederlands-Indië in dit kritische dekoloniale geluid? Welke terminologie is gewenst, hoe kijken we aan tegen monumenten en straatnamen die aan Nederlands-Indië herinneren, en hoe erken je de complexe erfenis van kolonisator, gekoloniseerden en KNIL militairen in je persoonlijke familiegeschiedenis? Op welke manier kunnen we dit slavernijverleden onderdeel maken van de bredere dekoloniale beweging in Nederland?

Locatie: Studio/K, Timorplein 62, 1094 CC Amsterdam, tel. 020-6920422
Prijs: 3 – 7 euro
Datum: 28 januari 2018
Tijd: 15:00 – 18:00

Dit programma is onderdeel van Studio/K’s School of Critics waarbij maandelijks lezingen, workshops, panels, film en/of discussieavonden over kritische en onderbelichte thema’s worden georganiseerd. Deze bijeenkomst is georganiseerd door Mariska Jung in samenwerking met Studio/K en wordt ondersteund door Keti Koti Maand, Histori Bersama, Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië, en BAMM.

Studio/K vindt het belangrijk om kritische discussies te faciliteren, maar deelt niet noodzakelijk de meningen en standpunten die worden vertegenwoordigd door de genodigde sprekers, partijen en/of groepen.

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter