blog | werkgroep caraïbische letteren

De vrouw, wonder van de schepping, of slachtoffer van maatschappelijke perceptie

Op 8 maart 2022, Internationale Vrouwendag, vindt er in SIMUD, Amsterdam een bijeenkomst plaats onder het thema: De vrouw, wonder van de schepping, of slachtoffer van maatschappelijke perceptie. Bij die gelegenheid vindt ook de presentatie plaats van het boek Ineens hadden ze een man voor mij van Safikan Goelamhaider

In maart vinden twee boekpresentaties plaats van auteur Safikan Goelamhaider. Op dinsdag 8 maart in Amsterdam in samenwerking met Stichting Simud. Op zondag 27 maart vindt een literaire middag plaats in samenwerking met Stichting VAHON in Den Haag. Met haar boek Ineens hadden ze een man voor mij vestigt ze de aandacht op het vraagstuk van uithuwelijking in de Hindostaanse gemeenschap.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter