blog | werkgroep caraïbische letteren

De verbeelding van de kluizenaar

De morgen loeit weer aan van Tip Marugg is het verslag van de mens die poogt zichzelf te doorgronden tot in het diepst van zijn wezen. Het was Maruggs grootste succes, maar ook direct zijn laatste roman.

door Michiel van Kempen

Tip Marugg / foto voor zijn eerste rijbewijs, ca. 1941.

De editie van boekenclub ECI wist het pertinent: met De morgen loeit weer aan ‘verrast Tip Marugg, de mysterieuze schrijver van Curaçao, ons met een nieuwe exotische roman van ongewone kwaliteit’. En: ‘Deze roman beschrijft een nacht uit zijn kluizenaarsbestaan.’ De boekenclub zette de toon en de lezers bleven gretig het verhaal lezen als de autobiografie van de schrijver, de zonderlinge heremiet weggedoken in het verre banda’bou, het westelijke gedeelte van het eiland. Dat hij een gezellig pratende man was met wie je een biertje kon drinken en dat hij net als alle Curaçaoënaars zijn boodschappen bij de supermarkt deed, werd weggemoffeld. Dat hij nota bene zélf al in het begin van zijn roman zegt dat hij geen kluizenaar is en dat hij aan een vrij drukke verkeersweg woont op twintig minuten van de stad, daar werd overheen gelezen.


Lees verder in de Groene Amsterdammer, nr. 34; 19 augustus 2020.


on 22.08.2020 at 9:12
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter