blog | werkgroep caraïbische letteren

De troepenmacht in Suriname

De Nederlandse defensie in een veranderende koloniale wereld 1940-1975

Op 5 november wordt in Utrecht gepresenteerd De troepenmacht in Suriname van de hand van cultureel antropologe/historica Ellen Klinkers. Het boek geeft een terugblik na 40 jaar onafhankelijkheid op de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Suriname.

 

TRIS

 

 

Vele honderden Nederlandse militairen vervulden in de jaren zestig en zeventig hun dienstplicht in Suriname. Het land en zijn bevolking, de patrouilles in de jungle maakten op hen een onuitwisbare indruk. Wat waren de taken en hoe opereerden de Nederlandse troepen in Suriname? Dit lag politiek gevoelig, omdat Suriname vanaf 1955 geen kolonie meer was, maar een autonoom gebiedsdeel binnen het Nederlandse koninkrijk. Ellen Klinkers schetst in De troepenmacht in Suriname. De Nederlandse defensie in een veranderende koloniale wereld 1940-1975 een beeld van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Suriname.

De Tweede Wereldoorlog als keerpunt
Het chronologisch opgebouwde boek begint met de oorlogsjaren 1940-1945. Het strategisch belang van Suriname school in de bauxietwinning, die essentieel was voor de Amerikaanse vliegtuigindustrie. Daarom besloten de Amerikanen tot een militaire interventie in Suriname toen Nederland de defensie in zijn kolonie niet op orde kreeg. Na de oorlog nam Nederland de defensie weer over. Intussen dienden Surinaamse militairen in de dekolonisatieoorlog om Nederlands-Indië en later in de Korea-oorlog.

 

BMU_Website_home_10

Tussen terughoudendheid en dreiging
De Tweede Wereldoorlog bracht wereldwijd een dekolonisatiegolf op gang. Ook Suriname kreeg vanaf 1955 autonomie binnen het koninkrijk. Voor de overwegend Nederlandse troepenmacht betekende de nieuwe status dat zij terughoudend moest zijn in interne Surinaamse aangelegenheden. Maar tegelijkertijd werd de Surinaamse bevolking politiek bewuster, leek de communistische dreiging via Cuba te groeien en ontstond er een conflict met Guyana over het zuidwestelijk grensgebied.

Onafhankelijkheid en de Surinaamse Krijgsmacht
Vanaf de jaren zeventig volgden de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. De doorbraak kwam in 1974 met de aankondiging van de onafhankelijkheid en de beslissing dat Suriname over een eigen krijgsmacht wilde beschikken. Terwijl de politieke spanningen opliepen werd in minder dan één jaar de troepenmacht omgevormd tot de Surinaamse Krijgsmacht. De Nederlandse militairen verlieten Suriname voorgoed.

ISBN 9789089536648 | paperback met flappen | geïllustreerd | 248 blz. | € 24,90 | Verschijnt op 5 november 2015

 

ellen_klinkers_kleiner

Ellen Klinkers

Over de auteur
Ellen Klinkers is historicus en gespecialiseerd in de geschiedenis van Suriname. Zij publiceerde eerder over onder meer de politie in Suriname.

Presentatie
U bent van harte welkom de boekpresentatie bij te wonen. Deze vindt plaats op donderdag 5 november om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) in de Vossegatzaal, gebouw K09 van de Kromhoutkazerne te Utrecht.

Na een welkom van Piet Kamphuis, directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie zal auteur Ellen Klinkers haar boek toelichten. Het eerste exemplaar zal vervolgens worden aangeboden aan de Commandant der Landstrijdkrachten, luitenant-generaal M.C. de Kruif.

U kunt zich vóór 2 november aanmelden via 070-3165836 of nimh@mindef.nl. Vergeet bij komst uw identiteitsbewijs niet.

on 04.11.2015 at 17:50
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter