blog | werkgroep caraïbische letteren

‘De term blank komt helemaal niet voort uit raciale wetenschappen van de 18e eeuw’

door Paul J. Marcus

De term ‘blank’ komt volgens het aan museale taalzuivering gewijde artikel (Ten eerste, 28 juni) ‘voort uit de raciale wetenschappen in de 18de en 19de eeuw’. Dat is volstrekte flauwekul.

‘Der naturen bloeme’ van Jacob van Maerlant / Koninklijke Bibliotheek

De oudste attestatie van het woord ‘blank’ in het Nederlands stamt uit 1287 en heeft betrekking op de huidskleur: lieden hutermaten lanc die de hut ebben sere blanc (‘lieden uitermate lang die de huid hebben zeer blank), Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme, gedateerd 1287.

Lees hier verder op de website van de Volkskrant, 29 juni 2018.

de Volkskrant, 29 juni 2018.

 

 

on 29.06.2018 at 7:22
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter