blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

De Taalunie en het Caribisch gebied gaan nauwer samenwerken voor het onderwijs Nederlands

De Minister van Onderwijs van Curaçao Marilyn Alcalá Wallé en de Taalunie hebben een nieuwe raamovereenkomst gesloten voor samenwerking op het gebied van de Nederlandse taal. Daarnaast is het Netwerk Nederlands als Vreemde Taal met zes Caribische eilanden opgericht. Het zijn resultaten van het eerste werkbezoek van algemeen secretaris Hans Bennis aan de Benedenwindse eilanden in het Caribisch gebied.

Hans Bennis op de Caran-conferentie, Aruba, november 2017. Foto © Michiel van Kempen

 

Samenwerking versterkt

Met de raamovereenkomst wordt de bestaande samenwerking voortgezet, onder meer aan het Universitair Onderwijs Nederlands in Curaçao. Maar ook de taalinfrastructuur wordt met de opname van Curaçaose Nederlandstalige woorden in het ‘Groene boekje’ (en woordenlijst.org) en de ontwikkeling van taalhulpmiddelen verder uitgebouwd.

De overeenkomst zorgt voor een ruimere en bredere samenwerking op het gebied van de Nederlandse taal en taalbeleid. Het doel is om de inwoners van Curaçao zo goed mogelijk gebruik te kunnen laten maken van de taal.

Netwerk Nederlands als Vreemde taal

Een ander resultaat van het werkbezoek is de oprichting van het Netwerk Nederlands als Vreemde taal in het Caribisch gebied. Het netwerk bestaat uit zes Caribische eilanden: Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. Samen gaan ze werken aan het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT). Binnen het netwerk kunnen zij hun kennis en expertise delen.

Het Nederlands is een van de officiële talen op de eilanden en wordt gebruikt in onder meer het bestuur, onderwijs en de rechtspraak. Maar voor de meeste inwoners van de eilanden is het Nederlands een vreemde taal. Daarom wordt er een overgang gemaakt van moedertaalonderwijs naar Nederlands als Vreemde Taal (NVT) en dat vraagt om een andere aanpak en stelt bijzondere eisen aan de manier waarop de taal wordt onderwezen. Zo zal er nieuw materiaal en toetsingsinstrumenten worden ontwikkeld en is er aandacht voor de opleiding van leraren.

In 2017 is met financiële steun van het Nederlandse Ministerie van OCW, een programma (2017-2020) ter versterking van het onderwijs Nederlands als vreemde taal in het Caribisch gebied opgezet. De Taalunie heeft ervaring met het NVT-onderwijs en speelt een sterk ondersteunende rol.

CARAN-conferentie

Parallel aan het werkbezoek vond ook de tweejaarlijkse CARAN-conferentie plaats. CARAN is het docentenplatform van neerlandici in het Caribisch gebied. Tot het platform behoren afdelingen Nederlands uit Suriname, Aruba en Curaçao. Voor deze bijeenkomst waren ook docenten uit Argentinië en Brazilië uitgenodigd, en uit Frans-Guyana en Guyana.

Het doel van deze conferentie was dan ook het verder ontwikkelen en versterken van bestaande en nieuwe methodes voor taalverwerving, voor taal(kunde)- en literatuuronderwijs.

Eenm fotoverslag en links naar de conferentie vindt u hier.

[van de website van de Taalunie, 20 december 2017]

on 16.01.2018 at 13:40
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter