blog | werkgroep caraïbische letteren

De slavernij is niet alleen een zwart-witverhaal

door Paul Scheffer

Vlak naast de anglicaanse kathedraal in Stone Town ligt de voormalige slavenmarkt van Zanzibar. In een ietwat stoffig museum kun je daar de geschiedenis van de mensenhandel op dit eiland volgen. De Europese bezoeker – gewend aan alle herdenkingen die het geweten van de westerse wereld aanspreken – krijgt hier een ander verhaal voorgeschoteld.

Gedenkplaat voor Tula en zijn rol in de revolte van 1795 - Fortmuur, Punda, Curacao - foto Aart G Broek

Gedenkplaat voor Tula en zijn rol in de revolte van 1795 – Fortmuur, Punda, Curacao – foto Aart G Broek

In Stone Town gaat het vooral om de Arabische rol op deze slavenmarkt. Zanzibar viel namelijk in de achttiende en negentiende eeuw onder de sultan van Oman. De begeleidende teksten vertellen een geschiedenis die doorwerkt tot op de dag van vandaag. Ik las dat afstammelingen van de slaven op de huwelijksmarkt als minderwaardig worden beschouwd.

Lees verder in NRC, 26 juni 2019.

 

 

 

on 26.06.2019 at 14:42
Tags: / / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter