blog | werkgroep caraïbische letteren

De schilderijen van Astrid Essed

Astrid Essed is vooral bekend uit de politieke scene, van haar bijdragen over mensenrechten – in De Nieuwe Bijlmer, NRC Handelsblad en op verschillende websites – en van haar activiteiten binnen de Liga voor de Rechten van de Mens. De laatste tijd heeft zij zich toegelegd op wat een oude droom voor haar was: schilderen. Dat gebeurt soms tastend, soms bijzonder doortastend. Soms uitgewerkt tot in details, soms wild en schetsmatig. Nu eens met verrassende surrealistische effecten, dan weer puur naïef in de traditie van de Caraïbische zondagsschilders. Het werk heeft iets van de tomeloze energie waarmee Dorothy Wong Loi Sing in de jaren ’80 furore maakte in bepaalde kringen.

Astrid Essed zette een reeks van merkwaardig vliegende hart-appels op het doek, maar ook eigenzinnig geïnterpreteerde landschappen, en figuren uit het creoolse volksleven die net niet abstract nog altijd herkenbaar blijven. Of dat allemaal in het Stedelijk Museum van Amsterdam terecht zal komen, is de vraag, en Astrid Essed zal het een zorg zijn, maar wie niet wil wachten tot de prijzen de pan uit rijzen, kan contact met haar maken via astridessed@yahoo.com.

Wie iets meer van haar wil weten, klikke hier.

Hieronder een aantal van haar doeken.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter