blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

De religieuze betekenis van Purushottam-más (Malmās)

Op enkele (Hindū) kalenders van dit jaar staat voor de periode 16 mei t/m 13 juni ‘malmās’ vermeld. Aangezien deze ‘extra maand (más)’ binnen de Vedische astrologie voor velen, in het bijzonder de geloofsgenoten, onvoldoende bekend is en ook welke religieuze ceremoniën wel of niet verricht mogen worden gedurende deze periode, heeft het hoofdbestuur en priesterraad van de Vereniging Shrí Sanátan Dharm Mahá Sabhá Suriname gemeend om middels dit persbericht de nodige informatie hierover te verschaffen.

Hindu tempel aan de Corantijn in het district Nickerie. Foto © Michiel van Kempen

 

De Vedische astrologie heeft zon- en maanmaanden en v.w. het verschil in duur tussen deze maanden wordt aan de Hindú maankalender ongeveer om de drie jaar een extra maand toegevoegd. Deze extra maand staat bekend als malmás, adhikmás of Purushottam- más.

De religieuze betekenis van malmás
Aanvankelijk bestond volgens de heilige Hindū geschriften het maanjaar uit slechts 12 maanden waaraan 12 verschillende devtás (Goddelijke aspecten) werden gerelateerd. De 13e maand werd aan geen enkel Goddelijke aspect toegewezen. Er werd bovendien aangegeven dat gedurende deze periode geen enkele religieuze activiteit/ceremonie verricht mochten worden. Malmás voelde zich verdrietig en benaderde God Vishnu en gaf aan dat geen enkele devtá aan hem werd toegekend en om die reden als malmás (ongunstige maand) werd aangeduid.

Malmás vroeg of er inderdaad geen enkel ritueel gedurende deze maand verricht mocht worden en zei verder tot Shrí Vishnu: “Ik ben angstig en zoek mijn toevlucht tot u.” Bhagwán Vishnu ontfermde zich hierover en ging samen met malmás naar God Krishna, die zichzelf als Purushottam (de hoogststaande) aan de 13e maand aanwees. Sindsdien staat deze maand dan ook bekend als Purushottam-Más. (Één van de oneindige namen van Bhagwán Shrí Vishnu is Purushottam). In o.a. het heilige boek Purushottam-Más Mahátmya zijn de vele religieuze betekenissen van deze maand uitvoerig beschreven.

Ingevolge de geautoriseerde orthodoxe geschriften is de malmás dus verheven tot Purushottam-más en heeft derhalve een zeer gezegend karakter, waarin juist rituelen en gebeden ter ere van heer Shrí Vishnu en Shrí Krishna sterk worden aanbevolen. Het bovenstaande wordt dus ook vanzelfsprekend door de hoogste religieuze erkende autoriteiten in India t.w. de Shankarácarya’s gedeeld. De gedurende deze maand gehouden vele religieuze activeiten in India zijn hiervan het bewijs. De accumulatie van de heilige maand Ramadan met de Purushottam-Más zorgt ook voor meer zegens die ons geliefd Suriname nodig heeft.

Weliswaar zijn er wel een paar rituelen die a.g.v. technische aspecten niet in deze periode mogen plaatsvinden t.w.;
– Kámya karma’s. Dit zijn rituelen ter verkrijging van een speciale gunst omdat deze niet nodig zijn v.w. de automatisch verkregen positieve vruchten tijdens de Purushottam-Mās.
– Deva – Pratisthā (inwijding van murti’s (Goddelijke beelden)
– Vivāh- Sanskār (huwelijksceremoniёn)
– Mundan- Sanskār (rituele plechtigheid ter gelegenheid van het kaalscheren van het hoofdhaar van de baby).
– Jagyopavít/Janev Sanskār (ceremonie tot wording van spiritual leerling)
– Griha- Pravesh (het betrekken van een andere of nieuwe woning)
– Grote Privé Yagya (Ritueel)

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat alle rituele plechtigheden conform het voorgaande die plaatsvinden tijdens de Purushottam-Más, volgens de Hindú heilige geschriften correct zijn en zeer zeker hun positieve vruchten zullen afwerpen. Er is derhalve geen aanleiding tot twijfels.

Het Hoofdbestuur en Priesterraad van de Vereniging
Shrí Sanátan Dharm Mahá Sabhá Suriname,
Dr. R.M.Nannan Panday (voorzitter)
V. Nandoe Tewarie (voorzitter Priesterraad)

Bronnen:
– Purushottam-Más Mahátmya
– Shrí Káshívishwanáth Pancáng
– Shrí Brihannárdiya Purán
– Vrat-Parwa Ank

on 01.06.2018 at 7:34
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter