blog | werkgroep caraïbische letteren

De nostalgie voorbij

Op donderdag 28 januari vindt er in Amsterdam een middagdebat plaats in centrum Spui25 onder de noemer ‘De nostalgie voorbij: naar een nieuwe verbeelding van Nederland en Indië’. Aan het debat nemen deel Ulbe Bosma, Elsbeth Etty, Jan Lucassen en Gert Oostindie.

‘De Indische cirkelmigratie, zoals die zich vanaf het begin van de negentiende eeuw ontwikkelde, heeft het leven van honderdduizenden Nederlanders beheerst. Die sociale en culturele geschiedenis is door een onderzoeksproject van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis grondig onderzocht en tot leven gebracht. Wie gingen er eigenlijk naar Indië, uit welke milieus kwamen zij, waarom gingen zij? Waarom kwamen zij vooral uit de stad en niet van het platteland? Hoe Indië Nederland in beweging bracht, is een thema dat de politieke geschiedschrijving intens heeft beziggehouden, maar nauwelijks de beoefening van onze sociale en cultuurgeschiedenis heeft beroerd.’

Plaats: Politiek-cultureel centrum Spui25, Spui, Amsterdam (tegenover Athenaeum Boekhandel)
Aanvang: 16.00 uur
Entree: gratis

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter