blog | werkgroep caraïbische letteren

De Mingoens bijeen

door Hariëtte Mingoen

Familiegeschiedenis. Ik ben een nazaat van deze prachtige oude man, die ik alleen van verhalen ken. Hij had vier kinderen: Amir(m), Gedrug(m), Karsijem(v) en Nijat(m). De eerste drie zijn geboren in Indonesie en de jongste in Suriname. Ik kom voort uit dochter Karsijem die getrouwd was met Mingoen. Hun oudste kind hebben ze de naam Soejoed gegeven. En hij is mijn vader.

Mingoen

Op zaterdag 9 juli komen wij bij elkaar. Op enkele na, alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Amir, Gedrug, Karsijem en Nijat, die in Nederland wonen. Vanaf overgrootopa Atmodimedjo ondertussen al zes generaties. Ik vind het spannend om ze allemaal te ontmoeten en hun verhalen te horen.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter