blog | werkgroep caraïbische letteren

De kracht in Laak

Op zondag 25 juni organiseert Stichting Lexes een middag over migranten in de wijk. Hoe zijn migranten naar Nederland gekomen? Hoe leven zij in de Haagse wijk Laak? Muziek, lezingen, buikdans, dj.

 

De bevolkingssamenstelling van de stad Den Haag is de afgelopen decennia sterk gewijzigd. Meer dan de helft van de Haagse bevolking heeft inmiddels een andere culturele achtergrond. Er is niet langer een stad waarin één bepaalde bevolkingsgroep domineert. Den Haag is een stad waarin velen in harmonie naast elkaar wonen. Toch weten leden van de verschillende bevolkingsgroepen weinig over elkaars culturele achtergronden. In de praktijk lijkt het er soms op dat de groepen in Den Haag naast elkaar leven en weinig belangstelling hebben voor de ander.

Het laatste is naar de overtuiging van Stichting Lexes een belangrijke voorwaarde om de multiculturele Haagse gemeenschap vorm te geven. Dat is geen gemakkelijke opgave is, omdat groepen door de jaren heen gewend zijn zich te richten op de eigen groep. Desalniettemin wil Lexes zich inspannen om deze verbinding tot stand te brengen en de culturele interactie tussen groepen bevorderen. Als aanzet hiertoe presenteert zij een variétéprogramma van cultuur, zang, dans en muziek. Tevens is de heer prof.dr. Michiel van Kempen uitgenodigd vanwege zijn professionele kennis van diverse migrantengroepen. Dit onder de noemer van de “Multiculturele kracht van Laak/Segbroek”.
Middels dergelijke programma’s wordt aan de verschillende Haagse bevolkingsgroepen een platform geboden om hun specifieke culturele eigenheden te presenteren. Dit programma zal plaatsvinden in het weekend van 25 juni 2017 in Theater Laak in Den Haag en op 28 juli 2017 in het gebouw van Eekta.

Programma
⁃ Diamonds 2000
⁃ Welkomstwoord
⁃ Wethouder Rabin S. Baldewsingh
⁃ Muzikaal intermezzo djembe
⁃ Lezing van Michiel van Kempen, hoogleraar Nederlands-Caraïbische cultuur
⁃ Turkse buikdans
⁃ Muzikaal intermezzo Shalini
⁃ Optredens uit de wijk
⁃ Sprekers uit de wijk
⁃ Conclusie van Michiel van Kempen
⁃ Presentatie ‘ Digitalisering ouderen’
⁃ Afsluiting Dj Lexes/Diamonds 2000

Presentatie: Lex Bholasing
Datum en tijd: zondag 25 juni 2017, 14:00 – 18:00
Locatie: Trefpunt Laakhage, Peilstraat 67, 2516 RG Den Haag
Organisatie: Stglexes
Aanmelden: stglexes@gmail.com of 06-43076535/06-24542592
Entree: Gratis

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter