blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

De koninkrijksrelaties: heden en toekomst

KR-lezingen en discussies
Op donderdag 28 juni 2018 organiseert de directie Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een lezing met als onderwerp:  De koninkrijksrelaties: heden en toekomst. Gert Oostindie en Wouter Veenendaal zullen op basis van recent gepubliceerde artikelen een overzicht geven van de huidige stand van zaken in de koninkrijksrelaties.

 

 

Foto © Michiel van Kempen

Eerst staan zij kort stil bij de bredere lessen die getrokken kunnen worden uit een tweetal opinieonderzoeken, die in 1998 en 2015 in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn uitgevoerd en gepubliceerd in het artikel Head Versus Heart. Vervolgens zal Wouter Veenendaal een presentatie geven van de resultaten van zijn recente veldonderzoek en interviews in de drie openbare lichamen. Ook gaat hij in op de invloed van kleinschaligheid op politiek en bestuur op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, gepubliceerd in het artikel Iedereen Kent Iedereen. Tot slot houdt Gert Oostindie een kort pleidooi voor een bredere opvatting van wat ‘de aangelegenheden’ van het Koninkrijk zijn.

Gert Oostindie

Gert Oostindie is directeur van het KITLV en hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij werkt aan drie onderzoeksprojecten: ‘Nederlands militair optreden, 1945 – 1950 in Indonesië, het in 2014 met een NWO-beurs gestarte onderzoek ‘Confronting Caribbean Challenges, en het eveneens door NWO gesponsorde project ‘Traveling Caribbean Heritage’. Oostindie ontving vele beurzen voor onderzoek, fellowships aan buitenlandse universiteiten en was lid van wetenschappelijke redacties, besturen en overheidscommissies. Hij is een veelgevraagd deskundige in de Nederlandse media.

Wouter Veenendaal is universitair docent politicologie aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde en promoveerde aan de Universiteit Leiden, en won in 2014 met zijn proefschrift de Jaarprijs Politicologie van de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek. Van 2014 tot 2016 was hij als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), waar hij in het kader van het door NWO gefinancierde project Confronting Caribbean Challenges onderzoek deed naar de zes Nederlandse Caribische eilanden. In 2016 verwierf hij een NWO Veni-subsidie voor zijn onderzoeksproject

U wordt van harte uitgenodigd voor deze lezing door Gert Oostindie en Wouter Veenendaal.
Deze zal worden gehouden in het Auditorium van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, Den Haag.
Inloop: 16.30 uur
Aanvang lezing: 17.00 uur
Netwerkborrel 18.00 uur
U kunt zich tot uiterlijk 20 juni 2018 aanmelden via uitsluitend e-mailadres:
postbus.evenementenKR@minbzk.nl

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter