blog | werkgroep caraïbische letteren

De Kaási-marrons en hun verzet tegen slavernij in Suriname

Al lang voordat het debat over de slavernijafschaffing op gang kwam, voerden aan het begin van de achttiende eeuw slaafgemaakten in Suriname een heftige strijd voor hun vrijheid. Vele slaafgemaakten wisten weg te komen van de plantages en vestigden zich in de jungle van Suriname. Tot deze groep, die marrons worden genoemd, behoorde Kaási, leider van de ‘Kaási-marrons’ en aanvoerder van een vijftig jaar durende guerrillastrijd tegen de Nederlandse plantagehouders. Een halve eeuw werden Kaási en de almaar groeiende groep marrons opgejaagd door de plantagehouders. In het boek Káasi, de rebellenleider beschrijft, analyseert en interpreteert Frank Dragtenstein de gebeurtenissen rond Kaási. Op Historiek een fragment uit zijn boek, over een succesvolle aanval van de Kaási-marrons.

Kaási de rebellenleider, fragment van de cover.

door Frank Dragtenstein

Het hoogtepunt van de strijd

In de jaren dertig werd de druk van de marrons nog groter. Zij waren met te veel om nog te verslaan en de zware straffen, militaire posten, patrouilles en commandotochten hadden weinig uitgehaald tegen de vele ontsnappingen. De marrons werden zich steeds meer bewust van hun kracht en meer dan voorheen lieten ze dat zien, ook in de jungle. Hoewel de nieuw aangetreden hoogste gezaghebber Karel Henry De Cheusses besefte dat de mentaliteit en het optreden van de plantagehouders een averechtse werking had, en hij hen in eerste aanleg aanmoedigde tot een mildere aanpak, ook op hun plantages, besloot hij in 1730 de strijd toch eerst wat steviger aan te pakken. Doorslaggevend was mogelijk de aanval op zijn eigen plantage, Berg en Dal.

Lees verder op Historiek, 31 oktober 2023


Frank Dragtenstein is historicus, gespecialiseerd in slavernij- en koloniale geschiedenis. Hij is medeoprichter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), en was daar senior onderzoeker. Van zijn hand verschenen eerder zijn proefschrift De ondraaglijke stoutheid der wegloopers: Marronage en koloniaal beleid in Suriname, 1667-1768, Alles voor de vrede: De brieven van Boston Band tussen 1757 en 1763 en Van Elmina naar Paramaribo: De slavenhaler.

Frank Dragtenstein, Kaási de rebellenleider. Het vroege verzet tegen de slavernij in Suriname. Amsterdam: Boom, 2023. Paperback, ISBN 9789024456932, 188 blz. Prijs € 22,90.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter