blog | werkgroep caraïbische letteren

De immigratie kost Nederland veel geld

Maar de autoriteiten kijken liever weg

Het berekenen van de kosten van immigratie – heel gewoon in klassieke immigratielanden als Canada – is in Nederland al sinds jaar en dag taboe. Dat taboe stelt opeenvolgende kabinetten in staat een lastige keuze voor zich uit te schuiven: geven we de verzorgingsstaat op of maken we Nederland weer soeverein inzake immigratie? Jan van de Beek zocht het samen met drie andere wetenschappers uit in hun rapport ‘Grenzeloze Verzorgingsstaat’.

foto Aart G. Broek

Het berekenen van de kosten en baten van immigratie blijkt in Nederland keer op keer taboe te zijn. Dat is schadelijk voor Nederland, maar vanuit het oogpunt van de zittende politici alleszins begrijpelijk. De nettokosten van niet-westerse immigratie voor de schatkist zijn enorm en komen alleen al voor de periode 1995-2019 neer op ongeveer 400 miljard euro. Dat is een bedrag in de orde van grootte van de aardgasbaten tot nu toe.

Lees verder op de website Wynia’s Week, 3 maart 2021

Kosten immigratie / Onderzoeken wat immigratie de samenleving kost, is een taboe, vinden vier onderzoekers; hierover in NRC, 12 maart 2021.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter