blog | werkgroep caraïbische letteren

De grootste schandvlek van heel ons volk

door Aart G. Broek


Het is niet vanzelfsprekend dat jaarlijks op 17 augustus de revolte van slaven onder leiding van Tula – op die dag in 1795 begonnen – wordt herdacht op Curaçao. Die herdenking krijgt praktisch meer aandacht dan de afschaffing van de slavernij – per 1 juli 1863 – zelf.

Het nam ruim honderd jaar om het slavernijverleden serieus onder ogen te zien en het verzet tegen slavernij als ronduit heldhaftig te waarderen. Deze historische ontwikkeling is te tekenen aan de hand van gedichten, toneelteksten, columns, romans en verhalen.

Lees de beschouwing op de website van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, deel 1, 1 juli 2020; deel 2, 8 juli 2020.

Tekening van Tula,Bastian Carpata en Pedro Wacao door Oscar van Kampen in het satirische weekblad Lorito Real (van 28 november 1952)
Scene uit toneelstuk Tula (1975) van Pacheco Domacasse – foto collectie Domacassé-Lebacs
Gibi Bacilio - 1985 - Boca San Michiel - foto Aart G. Broek
Gibi Bacilio – straattoneel tot op het strand, 1985, Boca San Michiel / foto Aart G. Broek

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter