blog | werkgroep caraïbische letteren

De geschiedenis van het Groot Surinaams Kookboek in een notendop….

door Diana Dubois

Het Groot Surinaams Kookboek, zoals wij dat nu kennen, is in een tijdsbestek van bijna 40 jaar samengesteld:

 

Wat de Surinaamse pot verschaft2
– Het eerste deel verscheen in 1938 onder de titel “Wat de Surinaamse Pot Schaft”. Dames die hieraan hebben meegewerkt waren Hendrina Seppen-de Wekker (samenstelster en de eerste directrice van de Huishoudschool), Adriana Floor-Gordeau, Annie van Leesten-Behr en Clementine Smeulders-Rens.

 

Voeding goed volk gezond

Het tweede deel zag in 1954 het licht. Dit boek – Voeding goed – Volk gezond – bevatte vrijwel alle recepten uit bovengenoemd boekje en was door Emmy Samson (dan de directrice van de school) uitgebreid met ruim 150 recepten. Daarbij kreeg zij hulp van een enthousiast team dames, die net als zijzelf niet bij naam werden vermeld in het boek.

 

In 1963 is het Groot Surinaams Kookboek (het derde deel) gereed. Ditmaal was Anna Starke de directrice van de school. Onder haar leiding nam Henriëtte Aletrino-Coronel, dan Hoofd van de keuken op de school, het perfectioneren van de recepten uit bovengenoemd boek op zich. Binnen de school kreeg zij daarbij hulp van Juliana Seedorf-Ip Tjoe Sin, Flora da Silva-Pos en Muriel Samsin-Hewitt. Ook van buiten de school werden recepten en culinaire adviezen aangedragen, met name door Theodora Malmberg, Willy Malmberg-Chan Jon Chu, Estelle Monk-Morpurgo en Clara Hermelijn-Giskus.

 

Starke Groot surinaams kookboek

Het eerste deel van de recepten werd getypt door Annabella Wright. Het tweede deel door Muriel Samsin-Hewitt en het derde en laatste deel door een niet bij naam genoemde administratrice van de school. Door gebrek aan financiën verschijnt dit boek pas in 1976. De Surinaamse editie volgt drie jaar later.

Binnenkort verschijnt deel vier. Het bovengenoemd boek is ditmaal volledig herzien en rijkelijk aangevuld met nieuwe recepten door Diana Dubois. Hierbij kreeg zij met name hulp van Joan Neyhoft en Gré Ploeg. Het totaal aantal recepten is daarmee gestegen tot maar liefst 750!

NB: de uitgebreide geschiedenis staat in dit laatste deel.

 

[ontleend aan Facebook]

——

 

Toevoeging redactie Caraïbisch Uitzicht: bij Vaco in Paramaribo is zojuist van de hand van Muriel Samsin-Hewitt een kookboek verschenen, dat ook weer de titel Groot Surinaams Kookboek draagt. Voor geïnteresseerden wordt het nu bij het bestellen/opzoeken op Google wel erg lastig gemaakt.

 

Samsin Hewitt Groot Surinaams Kookboek

 

1 comment to “De geschiedenis van het Groot Surinaams Kookboek in een notendop….”

  • Voor de goede orde willen wij aangeven dat onze nieuwste uitgave de naam Muriel’s Groot Surinaams Kookboek draagt. Muriel Sam-Sin-Hewitt, van wie we nog drie andere kookboeken hebben uitgegeven, heeft jarenlang met ons aan dit boek gewerkt totdat ze in 2011 overleed.
    Het boek is in Nederland te bestellen, zie http://www.interfundgroup.com/kookboeknederland

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter