blog | werkgroep caraïbische letteren

De geest moet waaien: Boeli van Leeuwen in Leiden

door Klaas de Groot

In het Dagblad van het Noorden van 10 juni 2017 staat een column van Tommy Wieringa, waarin hij beschrijft hoe hij de geest van Boeli van Leeuwen twee keer ontmoet in Leiden en wel precies in het centrum, in de schaduw van De Burcht, daar waar de Nieuwe en de Oude Rijn samen komen. De eerste keer dankzij een toevallige ontmoeting met een vrouw die een boek geschreven heeft over Curaçao, waarin ook Boeli van Leeuwen figureert. De tweede ontmoeting vindt plaats via ene Verschoor die veel kan vertellen over de Curaçaose auteur.

 

Het is duidelijk. Boeli van Leeuwen is niet uit Leiden vertrokken. Misschien ging zijn studie te snel en moest hij terugkeren. Na een kortdurende rechtenstudie aan de Leidse universiteit werd Van Leeuwen daar mr. in de rechten in juli 1948, hij begon met die studie eind 1947, toen hij voor de tweede keer naar Nederland was gekomen. De plekken waar Wieringa het over heeft, zal Van Leeuwen gekend hebben. Zo groot was Leiden in 1948 niet en de universiteit aan het Rapenburg lag en ligt op loopafstand van De Burcht. Opvallend is dat Leiden niet in de stukken over zijn Nederlandse periode voorkomt. Misschien kwam hij er alleen voor de studie. Voor Tommy Wieringa moeten de geestverschijningen bijgedragen hebben aan de ‘Kleine chaos’ waarover hij schreef in zijn herdrukte bijdrage over Van Leeuwen in het Nieuw Letterkundig Magazijn, een Leids / Caribische aflevering, jaargang XXXV, nr.1, mei 2017. Het blad is een uitgave van de in Leiden gevestigde Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

 

 

1 comment to “De geest moet waaien: Boeli van Leeuwen in Leiden”

  • In mijn Curacaosche bundel ‘Bon Bini’ van dertien jaar geleden (2004) staat ‘Korsou’ dat in het Spaans is opgenomen in het themanummer over de Zuid-Amerikaanse literatuur van International PEN Magazine (2006) en in recensie in De Ware Tijd (2006), dagblad van Suriname en dat ik heb opgedragen aan Boeli van Leeuwen die ik persoonlijk heb gekend. En niet als geestesverschijning!

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter