blog | werkgroep caraïbische letteren

De FUNG (= 洪 / HONG) clan en Suriname

door William L. Man A Hing


Van de Fung (=Hong) clan zijn verschillende families in Suriname gevestigd. Daarvan kunnen een aantal aan elkaar verwant zijn. Sommigen van hen zijn rechtstreeks uit China overgekomen terwijl anderen van het voormalig Brits-Guyana afkomstig zijn.

Still uit The Last Emperor


De Fungs zijn in China oorspronkelijk afkomstig van de plaats Dun Huang van de provincie Gansu en ook van de plaats Nanchang in de provincie Jiangxi. Door hun inlandse migratie kan thans een grote meerderheid van de clanleden in Zuid-China worden aangetroffen.

De meest bekende vertegenwoordiger van de Fung-clan is Hong Xiu Quan, een Hakka, die een sociale leer had ontwikkeld op basis van Christelijke beginselen. Als zelfgeproclameerde jongere broer van Jezus wilde hij een “Hemels Rijk” op aarde stichten. Om zijn doel te bereiken ontketende hij de Taiping-opstand tegen de heersende Qing Dynastie van de Manchus.
In de periode van 1850 tot 1864 slaagde hij er met zijn volgelingen in om vanuit Zuid-China een gebied zo groot als nagenoeg half China onder controle te krijgen.

Zijn leger zwol in het verloop van de strijd ook aan met andere groepen dan zijn eigen Hakka-aanhangers. Deze staatkundige opstand wordt als de eerste revolutie in de moderne geschiedenis van China beschouwd. De prijs voor de jarenlange strijd was niet gering: schattingen van het aantal slachtoffers lopen uiteen van 20 tot 25 miljoen personen.
Nadat de opstand was neergeslagen verlieten vele aanhangers het land en vertrokken ze naar verre oorden overzee.

De Qing Dynastie behoorde aan de Manchus uit Noordoost-China die in 1644 aan de macht was gekomen. Haar laatste vertegenwoordiger was keizer Puyi die met de film The Last Emperor wereldwijd bekendheid kreeg. Door dit regiem werd onder meer de gewoonte ingevoerd om als schoonheidsideaal de voeten van vrouwen te binden en klein te houden.

Het Manchu-keizerrijk werd ten slotte door de Republiek China van Sun Yatsen, een Hakka arts, in 1911 vervangen.

De Fung-clan in Suriname

Uit geraadpleegde registers blijkt dat in de 19e eeuw niet meer dan een handvol Fungs als contractarbeider naar Suriname was gekomen. Hun namen zijn evenwel niet behouden gebleven in de samenleving. Latere immigranten met dezelfde achternaam waren ook wel afkomstig uit de Zuidchinese provincie Guangdong, maar meestal van een dorp Fung Wuk Wui (=Hong Wu Wei) dat ligt bij de plaats Lung Kong (=Longgang). Ze ontplooiden plaatselijk verschillende activiteiten als ondernemer en bleven voornamelijk werkzaam in de handel. De meeste van hun bedrijven blijken na een generatie niet te zijn voortgezet. Met de verdwenen uithangborden van hun bedrijven raakten ook hun namen langzamerhand in de vergetelheid.

Hoogopgeleide nazaten van die ouderen zijn of waren in meerdere beroepen werkzaam. Van hen kunnen genoemd worden:
drs. LSY Fung Kon Jin (uroloog, pens.); huisarts (pens.) drs F.J.C. Fung A Foek (= Hong Ah Fu); anesthesist drs C. Fung A Foek; ir. (LUW) E. Fung A Foek ; ir. (LUW, pens.) WE Fung Kon Sang (= Hong Guan Sheng) en kunstschilder Glenn Fung Loi (= Hong Lai); drs.(econ.) J. Hung Tim Sue† (= Hong Tian Xiu); drs (pharma) V. Fung Moek Tjauw† (= Hong Mu Jiao).

Van de huidige generatie behoort Michael Fung You Kee (=Hong You Ji) van Soeng Ngie & Co met zijn kookprogramma’s op de tv en receptenboekjes beslist tot de meer bekende persoonlijkheden op culinair gebied.

Academische proefschriften


Van Surinaamse Fungs buiten de landsgrenzen is eerder in deze kolommen de promotie van twee hunner vermeld, te weten: dr. R.J. Fung (Kon Jin) in 1994 en dr. P.H.P. Fung Kon Jin (=Hong Guan Ren) in 2008.
Bij deze gelegenheid komen twee andere promoties aan de beurt die de nodige aandacht vragen:

In Spanje promoveerde Michel Heykoop Fung-A-You in 1993 op een proefschrift met de titel: Estudio taxonómico, corológico y ecológico de los hongos pertenecientes al orden Agaricales s.l.  (basidiomycotina) de la provincia de Guadalajara. Madrid. De achternaam is in dit geval op Spaanse wijze gevormd van de naam van vader Heykoop en van de stamvader van moeders zijde Fung-A-You. Zijn grootmoeder van moeder’s zijde was Sophie Lichtveld, een jongere zus van Lou Lichtveld (ps. Albert Helman) die gehuwd was met George E. Fung (A You). De spelling van Fung-A-You is in Mandarijns pinyin: Hong Ah You. Betrokkene is thans hoogleraar aan de Universiteit van Alcalá te Madrid.

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoveerde Carolyn Susan Kiemlen Fung Fen Chung in 2004 op een proefschrift met als titel: Bewijsmiddelen in het arbitraal geding. De achternaam Fung Fen Chung  (=Hong Hong Chang) verwijst naar de volledige naam van de stamvader die zich in Nieuw-Nickerie had gevestigd.

Verwante families Fung waren verder gevestigd in de Brits-Caribische regio: Guyana, Trinidad en Jamaica.

Tot slot kunnen eveneens op het internet min of meer uitvoerige beschrijvingen van een aantal personen met de ‘Surinaamse’ achternaam Fung a Wing (ook geschreven als Fung A Wing) worden aangetroffen. Van de in Nederland voetballende Cerezo Fung a Wing weet de online encyclopedie Wikipedia te melden dat  “He is of mixed Afro-Surinamese Cantonese and Chinese descent”; en verder over diens achternaam : “This is a Chinese name; the family name is Fung”. Maar of deze naam in het Chinees dezelfde is als die van de hierboven besproken clan kon evenwel (nog) niet worden vastgesteld.


[Gecorrigeerde versie van eerder geplaatst artikel in De West van 27 mei 2009.]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter