blog | werkgroep caraïbische letteren

De Framer Framed Postcolonial Meetings 2017

De invloed van Nederlands imperialisme en kolonialisme op kunst en literatuur /
The influence of Dutch Imperialism and colonialism on shaping cultural and artistic expression [for English see below]

Open lezingenreeks

De leerstoel Nederlands-Caraïbische Letteren van de Universiteit van Amsterdam (bekleed door prof. dr. Michiel van Kempen) en de Stichting Framer Framed organiseren een reeks bijeenkomsten waarin ingegaan wordt op de wijze waarop de koloniale geschiedenis en structuren de kaders hebben gevormd van wat op dit moment in het zogenaamde westen als kunst wordt gedefinieerd.

 

 

Werk van Anneke van Wolfswinkel

Hiervoor worden in het bijzonder twee kunstdisciplines als uitgangspunt genomen: de beeldende kunst en de letteren. In de reeks zullen we de hedendaagse ontwikkelingen in de voormalige Nederlandse koloniën vanuit een historisch perspectief belichten. Wat was de impact van de dominante koloniale betekenisgeving op lokale cultuuruitingen in beeldende kunst en letteren of orale vertelcultuur? In hoeverre werden de koloniale, westerse categorieën opgedrongen, zoals bijvoorbeeld een scherpe afbakening tussen beeldende kunst enerzijds en literatuur/letteren anderzijds? En wat voor vormen namen en nemen kunstuitingen aan in het complexe proces van dekolonisatie? De reeks richt zich op de relatie tussen kunst en de samenleving, multidisciplinaire samenwerkingen en de wijze waarop deze verschillende disciplines met de geschiedenis en de wereld om hen heen omgaan.

Patricia Kaersenhout – Your history makes me so horny

 

 

Lezingen/Lectures in this series

 

Vrijdag 3 maart Caroline Drieënhuizen – Musea en Nederlands-Indië, ca. 1880-1950 [NL]

Vrijdag 17 maart: Remco Raben – The modern art & literature of the Indies/Indonesia [EN]

Vrijdag 24 maart: Gábor Pusztai – Het werk van Laszlo Székely, schrijver en beeldend kunstenaar [NL]

Woensdag 5 april: Rose Mary Allen – The culture of oral history in Curacao [EN]

Vrijdag 7 april: The work of Charles Landvreugd & Patricia Kaersenhout [EN]

Dinsdag 11 april: Sara Blokland – Srefidensi, photo archives, photo albums, memory & identity [EN]

Vrijdag 14 april: Paul Faber – Moderne kunst in het Caraïbisch gebied [NL]

Woensdag 19 april: Iwan Sewandono over Indische en Indonesische kunst [NL]

Vrijdag 21 april: Ellen de Vries – Nola Hatterman & de kunst in Suriname [NL]

 

Praktische informatie/Practical information
Locatie: Framer Framed exhibition space (Tolhuistuin)
IJpromenade 2
1031 KT Amsterdam
Tijd: Time: 18:00 – 20:00
Entry: vrij/free

De sprekers

 

Rose Mary Allen

Rose Mary Allen is een antropologe, werkzaam voor o.m. de Universiteit van Curaçao. Haar proefschrift Di ki manera: a social history of Afro-Curaçaoans, 1863-1917 baseerde zij grotendeels op orale geschiedenissen van Afro-Curaçaoënaars.

Sara Blokland

Sara Blokland is beeldend kunstenaar, onafhankelijk onderzoeker en curator. Zij is gefascineerd door fotografie en fotoalbums als drager van complexe postkoloniale narratieven. Tot de publicaties die uit haar projecten voortkwamen behoren De politiekapel van Suiriname/The Police Band of Suriname (2010) en Unfixed; Photography and Oostcolonial Perspectives in Contemprary Art (2012).

Caroline Drieënhuizen

Caroline Drieënhuizen is universitair docent Cultuurgeschiedenis bij de Open Universiteit. Zij gaat het hebben over museale collecties als materiële bronnen voor onderzoek: de culturele dekolonisatie van Indonesië in Indonesië en Nederland, ca. 1930-1970. Zij promoveerde in 2012 op Koloniale collecties, Nederlands aanzien. De Europese elite van Nederlands-Indië belicht door haar verzamelingen, 1811-1957.

Paul Faber

Paul Faber werkte als docent kunstgeschiedenis aan de Rietveldacademie en curator Afrika bij het Tropeninstituut en was actief in internationale museale samenwerkingsprojecten in Suriname, Zuid-Afrika, Kenia, Zambia en Ghana. Zijn laatste boek gaat over de Surinaamse beeldend kunstenaar Jules Chin A Foeng. Kunstenaar, leraar, activist (2015, LM Publishers).

Patricia Kaersenhout

Patricia Kaersenhout is beeldend kunstenaar en studeerde aan Amstelhorn Amsterdam en de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Zij houdt zich in haar werk bezig met de onzichtbaarheid als deel van de Afrikaanse Diaspora, de relaties tussen westerse cultuur, kolonialisme en de geschiedenis van slavernij, racisme, feminisme en seksualiteit. Zij exposeerde in verschillende landen.

Charl Landvreugd

Charles Landvreugd is beeldend kunstenaar en studeerde aan het Goldsmiths College (London) en Columbia University (NYC). Hij houdt zich voornamelijk bezig met de betekenis van zwart in geschiedenis, samenleving en beeldende kunsten. Hij exposeerde in verschillende landen.

Gábor Pusztai

Gábor Pusztai is hoofd van de Vakgroep Nederlands van de Universiteit Debrecen, Hongarije. Hij promoveerde in 2003 op het proefschrift An der Grenze. Das Fremde und das Eigene – eine Methode zur Analyse. Dargestellt an Werken der deutschen und der niederländischen Kolonialliteratur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, en habiliteerde in 2015 op Menekülés az idegenbe (Vlucht in het vreemde). In 2007 verscheen Dit altijd alleen zijn: Verhalen over het leven van planters en koelies in Deli, 1914-1930.

Remco Raben

Remco Raben is bijzonder hoogleraar Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde onder meer De geschiedenis van Indische Nederlanders (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2006) en als redacteur Beyond the Dutch. Indonesië, Nederland en de beeldende kunsten van 1900 tot nu (Amsterdam: KIT Publishers, 2009).

Ellen de Vries

Ellen de Vries is publicist. Ze promoveerde in 2015 op onderzoek naar media als spiegel van de postkoloniale verhouding tussen Suriname en Nederland (1980-1992), dat binnenkort verschijnt bij de Walburg Pers onder de titel Mediastrijd om Suriname. Ze schreef eerder Nola. Portret van een eigenzinnig kunstenares: een biografie over de Amsterdamse kunstenares Nola Hatterman. Hatterman – afkomstig uit een koloniaal milieu – maakt de (Afro-)Surinamer tot onderwerp van haar werk en leven. In 1953 vertrok ze naar Suriname om daar het kunstonderwijs te professionaliseren. Hatterman vond: Suriname moet een eigen kunst ontwikkelen, wars van Westerse invloeden. Hoe paradoxaal was dat?

 

Charl Landvreugd – Mister Motley

The influence of Dutch Imperialism and colonialism on shaping cultural and artistic expression

 

The chair Dutch-Caribbean Literature of the University of Amsterdam (held by prof. dr. Michiel van Kempen) and Framer Framed jointly organise a series of open lectures in March and April 2017, addressing the ways in which colonial history and structures have shaped the frameworks of what we nowadays define as ‘art’ in the so called West.
The focus is on two art disciplines specifically: visual arts and literature. In the series we will look at contemporary developments in the former Dutch colonies from a historical perspective. What has been the impact of the dominant colonial discourses on local cultural expressions in the visual arts and literature/oral history? To what extent were colonial, Western categories imposed on the former colonised countries, such as the sharp distinction between visual arts on the one hand and literature on the other? And what cultural forms emerged and are emerging in the complex process of decolonisation? The series focuses on the relationship between art and society, multidisciplinary collaborations and the ways in which these varying disciplines relate to history and the world at large.

 

 

3 Trackbacks/Pings

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter