blog | werkgroep caraïbische letteren

De Cultuur Top Vijf van 2023 (14)

Het eind van het volle jaar 2023 zit er op. Caraïbisch Uitzicht vroeg alle mensen die betrokken zijn bij de site van de Werkgroep Caraïbische Letteren om hun top-vijf van culturele evenementen die zij het afgelopen jaar hebben bijgewoond of de beste boeken die zij lazen. Vandaag de veertiende aflevering door letterkundige en emeritus hoogleraar Bert Paasman.

Vanwege mobiliteitsproblemen kon ik nauwelijks evenementen bijwonen, zelfs bij de belangrijke promoties van twee oud-studenten, ooit bij mij afgestudeerd, Karin Amatmoekrim en Anita Ramcharan, zeker hoogtepunten, kon ik niet aanwezig zijn. Hieronder mijn selectie:

Michiel van Kempen bij zijn Parelduikerlezing, OBA, 11 maart 2023. Foto Ellen Steenvoorden.
  1. De gepassioneerde lezing van Michiel van Kempen voor De Parelduiker (11 maart 2023) vond ik een verademing, in een woke, wantrouwende wereld, die soms meer aandacht besteed aan de woordkeus van teksten dan aan de essentie ervan.
  2. De roman Last door Ellen Ombre behandelde ik in het Veluws Leesgezelschap: werd als een actueel, bijzonder diepgravend en openhartig verhaal ontvangen en gaf aanleiding tot diepgaande discussies.
  3. De roman DealersDochter van Astrid Roemer werd door het Veluws Leesgezelschap als buitengewoon spannend ervaren, zelfs als literair detectivewerk. De plastische beschrijvingen van bepaalde seksscenes werden als minder functioneel gezien.
  4. De presentatie in het Nationaal Archief van Stil verleden, ontdekking van mijn slavernijgeschiedenis door de prachtig geklede Maria Karg (20 mei 2023). Haar verhaal over afstamming van zowel slavenhouders als van slaven (zo u wilt: totslaafgemaakten), zal voor veel Caraïbische mensen herkenbaar zijn. Maria Karg treedt met haar verhaal en koffer met succes op vele scholen op en bereikt de jongste generaties!
  5. Het deelnemen aan de Caran-conferentie op Aruba (6-9 dec.), samen met Michiel van Kempen. Caran staat voor Caribische Associatie voor Neerlandistiek. De conferentie werd bijgewoond door vakgenoten uit Vlaanderen, Nederland, Suriname en de vroegere Nederlandse Antillen. Hoopgevend om te zien dat zoveel jongere collega’s in onderwijs en onderzoek zo enthousiast, postkoloniaal bezig zijn, ook met de verhouding van de regionale talen en literaturen tot de Nederlandse taal- en letterkunde. Het onderwijs speelt een centrale rol. 
Prof. Bert Paasman voert het woord tijdens een debat op de Caran-conferentie, Aruba. december 2023

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter