blog | werkgroep caraïbische letteren

De begrafenis van priester Joannes Vitus Janssen te Paramaribo in 1843

door Wilfr. Dierick

In de jaren 1933-1939 schreef Frater M. R. Fulgentius Abbenhuis, die toen in Suriname bij het onderwijs werkzaam was, voor het Koloniaal Missie Tijdschrift een reeks artikelen onder de titel: ‘Het Apostolisch Vicariaat van Suriname. Een historische schets’. Over enige tijd zullen deze stukken onder de titel Een Paapjen omtrent het Fort door ondergetekende in Paramaribo worden uitgegeven. In een artikel over de uitvaart van de priester Ludovicus van der Horst, die ‘bezweek na een week lijdens aan een hevige rotkoorts op den 31 Juli 1825′ schreef Fulgentius Abbenhuis: ‘In het Rijksmuseum moet zich een schilderij bevinden, voorstellende de begrafenis van een R.K. geestelijke, tusschen de jaren 1820-1830. Waarschijnlijk is het de plechtige lijkstatie van V. d. Horst’ (1). Na de dood van zijn confrater Antonius Wennekers in 1823 was Van der Horst als enige priester in Suriname overgebleven, zodat bij zijn overlijden de president van het kerkbestuur het tabernakel moest verzegelen en de geestelijke verzorging van de gelovigen -waar dat mogelijk was – aan leken moest overlaten.

In het depot van het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt zich inderdaad een primitief en zeer charmant ‘verhalend’ schilderij, dat gecatalogiseerd is als Noord-Nederlandse School? ca. 1820 en als titel heeft: Katholieke begrafenis in West-Indië (53,5 x 70 cm) Dat het hier niet om de begrafenis van Van der Horst gaat, zal spoedig duidelijk zijn (afb. hierboven). We zien er namelijk drie priesters op afgebeeld: één bij de ingang van de begraafplaats en twee in de stoet achter de kist.

[Lees hier verder op Buku Bibliotheca Surinamica]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter