blog | werkgroep caraïbische letteren

De Antilliaanse gemeenschap in Nederland

door Walter Palm

Twintig jaar geleden, namelijk op 24 februari 1995, trad het eerste bestuur van het Antilliaans Netwerk aan. Ik had de eer om de eerste voorzitter te zijn van het Antilliaans Netwerk. In deze tijd van het jaar waarin wordt teruggeblikt op de achterliggende periode, ga ik in dit artikel in op de Antilliaanse gemeenschap in Nederland in de afgelopen twintig jaar.

2008-11-01-Groepsfoto met Koningin - red

Koningin Beatrix en de familie Palm, 1 november 2008.

Mijn uiterst persoonlijke terugblik beperkt zich tot drie domeinen, namelijk: Koninkrijksgevoel, Kunsten en Ketenen verbroken. Het domein Kunsten valt uiteen in drie subdomeinen, namelijk literatuur, muziek en toneel. In de domeinen Koninkrijksgevoel en Ketenen verbroken worden drie jaartallen benoemd die ik van belang acht bij deze terugblik. In het domein Kunsten zal ik per subdomein dus voor literatuur, muziek en toneel, drie jaartallen benoemen. Op criminaliteit onder Antillianen in Nederland zal ik niet ingaan. Daar is al genoeg over geschreven. Zie bijvoorbeeld het rapport “Nèt loke falta”van de Commissie Veeris dat op 4 december 2001 is gepresenteerd.

Lees hier verder in pdf: Walter Palm-Twintig jaar Antilliaanse gemeenschap in Nederland (1995-2015)

Ontleend aan Antilliaans Dagblad, 24 december 2015.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter