blog | werkgroep caraïbische letteren

De 24 uur durende Keti koti-dialoogestafette: 24 dialooggesprekken, 48 mensen, 24 zwart/wit koppels

Wat: 24 uur durende Keti Koti (verbreek de ketens) dialoogestafette

Waar: Aan de voet van het Slavernij-monument in het Oosterpark in Amsterdam

Wanneer: Van vrijdag 30 juni 2017, 9.00 uur tot 1 juli 2017, 9.00

Waarom: De Stichting Keti Koti Dialoog Tafel staat stil bij de herdenking en de viering van de afschaffing van het Nederlandse slavernijverleden en de hedendaagse gevolgen hiervan. Dit door elk heel uur steeds op het hele uur een invloedrijke witte en zwarte Nederlander met elkaar in gesprek te brengen.

 

Eerste Keti koti dialoog op 30 juni 2017 over ‘witte en zwarte emoties’ tussen Imara Limon (curator oa Amsterdam Museum) en Marielle Hendriks, directeur van de Boekmanstichting na de opening door Thijs Reuten, Bestuurscommissie Amsterdam Oost en Mercedes Zandwijken. Ervaringen met opvallend zijn als zwarte in een witte omgeving, waarbij anderen graag met je willen delen dat ze dat bijzonder vinden en -gelukkig vaak positief. Andersom levert het on-opvallend zijn als je dezelfde kleur hebt als de mensen in je omgeving juist geen emoties op, begin je meer neutraal en duurt het lang voordat je kleur een emotie oplevert. Spannende verschillen, al gelijk na een paar minuten. Nu over werk en hoe emoties daarbij een rol spelen en zwart/wit verhoudingen betrokken kunnen worden. Met links Imara Limon en naast haar Mercedes Zandwijken, rechts Mariëlle Hendriks. Foto Machiel Keestra.

De aftrap wordt op 30 juni om 9.00 uur door Imara Limon Curator Amsterdam Museum en Marielle Henderikse Directeur Boekmanstichting. Samen nemen zij het 1ste uur voor hun rekening door met elkaar in gesprek te gaan over de erfenis van het slavernijverleden. De Wethouder Thijs Reuten (Stadsdeel Oost) Zal op 30 juni om 8.45 uur een korte openingstoespraak houden. De gesprekken worden begeleid door Mercedes Zandwijken initiatiefnemer van de stichting Keti Koti Tafel en Machiel Keestra.

De afsluiting van de 24 uur Keti Koti dialoogestafette

Giselle van Cann (Journalist) en Nicole Terborg (journalist/presentator) sluiten de dialoog-estafette af op 1 juli 8.00 tot 9.00 uur.

De onderstaande deelnemers doen om de volgende redenen mee aan de 24 uur durende Keti Koti Dialoog estafette:

“De toekomst wordt voor een belangrijk deel geschapen door het verleden. Daarom moeten we onze ogen niet sluiten voor onze geschiedenis maar deze bestuderen erover nadenken en er met anderen over spreken” Joke Hermsen – Filosoof/Acteur

“De Keti Koti dialoog estafette staat symbool voor hoe we om moeten gaan met het Nederlands Slavernijverleden. Het is namelijk een gedeelde geschiedenis, die we samen moeten verwerken. We moeten het erkennen, helen, delen en dus met elkaar in gesprek gaan op alle niveaus.” Nicole Terborg – presentator/journalist

‘Ik vind het een eer dat ik mee mag doen met de Keti Koti dialoog. Belangrijk ook om mee te doen in deze tijd van polarisatie en oplevend racisme. Wie zijn geschiedenis niet kent, begrijpt niets van wat er nu speelt. Empathie en verbinding, daar ga ik voor.”

Christine Otten – Auteur/Performer/theatermaakster

“Strangers are strangers until they meet’ (uit: Amigo van de band Chef’Special)

De Keti Koti Dialoog geeft mij de kans iemand te ontmoeten die ik zonder de dialoog waarschijnlijk niet zal spreken. Ik ben ervan overtuigt dat ontmoeten in de meeste gevallen leidt tot meer kennis, inzicht en begrip. Die kans biedt de dialoog en die wil ik graag grijpen”

Gerard Mensink – Verzetsmuseum Amsterdam

“Doe mee aan de Keti Koti Tafel omdat ik het zeker in deze tijd van hernieuwde sociale tegenstellingen, belangrijk vind onze overeenkomsten i.p.v. onze verschillen te benadrukken” Mike Ho – Acteur

“Als je van het Centraal Station van Amsterdam naar de Faculteit Geesteswetenschappen loopt ben je al tien keer de slavernij tegengekomen, maar wie ziet dat?”

Prof.dr. Michiel van Kempen – Hoogleraar Caribische letteren

“Als Surinaamse Rotterdammer ben ik nog nooit naar Keti Koti en de 1 juli viering in Amsterdam geweest. Sowieso heb ik nog nooit Keti Koti herdacht. Het verbaast me nog steeds dat Keti Koti ook in mijn leven niet de aandacht krijgt die 4/5 mei ieder jaar krijgen”
Romana Vrede – Actrice

“Ik doe mee met de Keti Koti tafel omdat zelfbeschikking een kernwaarde van het humanisme is. Zelf denken samen leven is ons motto”

Christa Compas – Directeur humanistisch verbond

“De dialoog estafette vind ik een mooi initiatief, omdat het recht doet aan de complexiteit van mensen, ervaringen en onze gedeelde geschiedenis”

Imara Limon Curator – Amsterdam Museum

‘Door deel te nemen aan de keti koti dialoog sta ik met al mijn aandacht stil bij het slavernijverleden. Wil ik de gevolgen van uitbuiting en racisme onder ogen zien en bespreken – zodat ook ik bewust ben van en alert blijf op zulke misstanden in het hier en nu.’

Jeroen Bartelse – Directeur Raad voor Cultuur

“Vanuit de diepe overtuiging dat begrip voor elkaar en leren van elkaar altijd en overal begint met kennis aan en van elkaar, zie ik zeer uit naar deelname aan de estafettedialoog dit jaar”

Marielle Hendriks – Directeur Boekman Stichting

 

Sabrina Starke

“Ik vind de Keti Koti tafel een prachtig ritueel om nader tot elkaar te komen”

Sabrina Starke, Zangeres

“Ik heb ja gezegd op de uitnodiging om even stil staan bij de verschillende belevingservaringen tijdens de reis van de voorouder door voor een groot gedeelte van het gesprek stil te zijn en te voelen”

Remy Jungerman, Kunstenaar

“Ik kom graag aan de Keti Koti tafel zitten om de gescheiden werelden waarin we leven dichter tot elkaar te brengen en de ander echt te zien. Samen kunnen we de verbinding leggen tussen onze geschiedenis, erkennen waar we nu staan en volgende stappen nemen”.

Monique Steijns, Jurist/ Publicist

‘Persoonlijk contact is een bron voor goeds, en verhalen kunnen de wereld in beweging zetten. Daarom doe ik mee.’ Giselle van Cann, Journalist

“Het bewustzijn over deze geschiedenis is het werkelijke herdenken, de zichtbaarheid op deze dag het delen daarvan”

Sara Blokland, Fotograaf /Onderzoeker

“De filosoof Levinas schreef dat alleen in de ontmoeting met een ander wij ons bestaan kunnen rechtvaardigen. Dit is exact wat de Keti Koti tafel teweegbrengt door in dialoog te gaan over een gedeeld pijnlijk verleden en elkaar daarin te ontmoeten rechtvaardigen wij elkaars bestaan. Dan kan er ruimte ontstaan voor erkenning van pijn, waaruit wederzijds respect en waardigheid kan vloeien. En wonden kunnen helen”

Antoin Deul, Voorzitter NINSEE

“Als je van elkaar weet waar je vandaan komt kun je elkaar beter begrijpen. Dan komt het respect vanzelf”

Ray Blinker, Cultuurmaker

“Omdat de vorige dialoog die ik voerde over dit thema nog niet af was….”

Sandra Bos , Bewoonster Amsterdam Oost en Lecturer Hogeschool van Amsterdam

“Deze tijd met verwijdering en onbegrip roept om bruggen en bruggenbouwers. Dialogen met mensen die voor elkaar open staan helpt daarbij. Dit kan aan de Dialoogtafel. Er valt nog genoeg te bespreken”

Ian van der Kooye, Mede oprichter Artikel 1

“Ik ben zelf geen nazaat van een tot slaaf gemaakte Afrikaan van de transatlantische slavernij. Ik vind het toch belangrijk om hier deel van uit te maken. De slavernij heeft ook Afrika getekend, diens cultuur, ontwikkeling en daarmee de nazaten van zij die op het continent zijn gebleven. Het is niet alleen Caribische of Nederlandse geschiedenis, maar ook Afrikaanse geschiedenis, en vooral die van volkeren, van mensen, die van elkaar zijn vervreemd”.

Grace Ndjako, Filosoof

“Seek first to understand, then to be understood (S. Covey)”

Mavis Carrilho, Executive coach/Consultant

“Ik doe mee aan de Keti Koti Dialoog Tafel in de hoop dat deze marathon niet alleen ‘preaching to the choir’ is, maar dat een grotere groep mensen in onze samenleving er iets van kan opsteken. De dialoog is namelijk een krachtig instrument waarbij men elkaar soms (maar helaas niet altijd) echt gaat zien. En elkaar écht zien is de eerste stap richting wederzijds begrip”

Angélique Hunkar, Docent Human Resource Management

“De afschaffing van de slavernij is zo kort geleden dat het logisch is dat het tot op de dag van vandaag van invloed is op onze samenleving. Ik vind het schokkend hoe dat genegeerd is in ons onderwijs. Ik doe heel graag mee aan de Keti-Koti tafel omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan een normale, gelijkwaardige samenleving”

Judith de Leeuw, documentairemaker

“Ik ben ingegaan op de uitnodiging omdat ik het gevoel heb dat er meer over dan met elkaar gesproken wordt en ik initiatieven die daar verandering in willen brengen omarm”

Barbara Coolen, Inhoudelijk leider / Hoofdredacteur van SPUI25

“In een echt gesprek kijk je naar elkaar en beken en erken je kleur en identiteit”

Peggy Brandon, Directeur Mocca expertise centrum cultuur onderwijs

Vanuit de diepe overtuiging dat begrip voor elkaar en leren van elkaar altijd en overal begint met kennis aan en van elkaar, zie ik zeer uit naar deelname aan de estafettedialoog dit jaar.

Marielle Hendriks, Directeur Boekman stichting

“Ik verheug me op een open gesprek waarbij ik de ander mag ontmoeten. Ik wil me openstellen voor de pijn die nog steeds wordt gevoeld. ” Albertine van Vliet Kuiper, Lid Raad Openbaar Bestuur

“Waarom doe ik mee: om in verbinding te blijven en samen de pijn te kunnen zien”

Renate Schepen, Filosoof/editor bij uitgeverij Ten Have

“Identiteitspolitiek (zwart/blank; vrouw/man; hetero/homo enz.) is vaak een noodzakelijke fase, zoals nu in Nederland. Maar dit spiegelbeeld van de onderdrukking moet op den duur zelf overwonnen worden.”

Bram de Swaan, Emeritus Hoogleraar Sociologie

Openingsritueel Keti Koti Tafel

Voorafgaand, aan de dialoog verrichten de deelnemers met elkaar een aantal symbolische handelingen. Zo smeren de deelnemers elkaars polsen in met kokosolie. Daarmee wordt niet alleen de pijn uit het verleden maar ook de hedendaagse pijn die we m.b.t. tot dit onderwerp nog dagelijks ervaren bij elkaar weg gewreven. Tegelijkertijd kauwen de deelnemers op Kwasi Bita, een bittere houtsoort die symbool staat voor de bittere smaak uit het verleden.

Wie maakt de Keti Koti Tafel mogelijk

De Keti Koti dialoogestafette wordt mede mogelijk gemaakt door Atria het kenniscentrum voor vrouwengeschiedenis en emancipatie (www.atria.nl) het Stadsdeel Oost, de gemeente Amsterdam en het NINSEE https://www.ninsee.nl/ De filmmaker Ehsan Fardjadniya legt alle gesprekken vast op film. De catering wordt verzorgd door Elias Simonse.

 

Wie zijn wij?

De stichting Keti Koti Dialoog Tafel is in 2012 in het leven geroepen om witte en zwarte Nederlanders middels dialoog te betrekken bij de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. Er wordt stilgestaan bij de gevolgen die het slavernijverleden nog altijd heeft op onderlinge zwart/wit relaties. Door middel van dialoog worden verbindingen gecreëerd die noodzakelijk zijn om de vaak pijnlijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Inmiddels heeft de Stichting Keti Koti Dialoog Tafel circa 10.000 mensen met elkaar in dialoog gebracht in samenwerking met ruim 55 musea, kennisinstellingen, overheden maatschappelijke instellingen en overige partners in binnen en buitenland.

Mercedes Zandwijken

Stichting Keti Koti Tafel

info@ketikotitafel.nl

www.ketikotitafel.nl

 

 

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter