blog | werkgroep caraïbische letteren

David Bade: Catch of the Day

Op zaterdag 26 juni 2010 organiseert Vereniging Antilliaans Netwerk een bijeenkomst met de op Curaçao geboren kunstenaar David Bade. Bade zal een inleiding geven over zijn werk en ons vervolgens rondleiden door zijn overzichtstentoonstelling Catch of the Day in het GEM Museum voor actuele kunst in Den Haag. Over deze tentoonstelling schrijft de directeur van dat museum, de heer Benno Tempel:

“In zijn installaties zoekt hij de samenwerking met het publiek. Dit soort publiekparticipatie is iets wat zijn houding typeert. Bade kan niet anders dan contact met de samenleving zoeken. Dat doet hij met zijn sculpturen die veelal in de openbare ruimtes staan. Maar dus ook in de realisatie van de objecten. Anders dan veel geëngageerde kunstenaars wil Bade niet zozeer met zijn werk in de maatschappelijke discussies een standpunt innemen als wel aanzetten tot het prikkelen van de fantasie en uitdrukking geven aan de kracht van de verbeelding. Het is niet voor niets dat zijn installaties, die kunnen uitgroeien tot complete bouwwerken, soms doendenken aan de praalwagens van het Caribisch carnaval. De kleurrijke staketsels die zijn installaties zijn lijken zo wie zo verdwaald tussen de grauwe baksteenarchitectuur van Nederland. De levenslust, dynamiek en de humor geeft het werk een speels karakter waardoor de kritische kanten soms verhuld worden. Maar Bade wil niet behagen. Zijn werk schuurt, is brutaal en recht voor zijn raap.“

Het werk van David Bade kent ook een zeer sociaal en maatschappelijk betrokken kant. Zo wordt in de tentoonstelling ook aandacht besteed aan het Instituto Buena Bista Curaçao Center for Contemporary Art (IBB), een academie die hij in 2006 samen met Nancy Hoffmann en Tirzo Martha op Curaçao heeft opgericht. Het IBB heeft tot doel de ontwikkeling van jong talent door middel van een oriëntatiecursus, een gedegen programma van gastkunstenaars en een netwerk op het gebied van educatie en research. Tijdens deze bijeenkomst zal David Bade, samen met Tirzo Martha, die uit Curaçao over is, en Nancy Hoffmann, over hun werk bij het IBB vertellen.

Locatie: GEM Museum voor actuele kunst
Stadhouderslaan 43
2517 HV Den haag
Tijd: inloop 14.00 uur, aanvang 14.30 uur
U kunt zich aanmelden door een berichtje te sturen naar de Vereniging Antilliaans Netwerk.
info@antilliaansnetwerk.nl

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter