blog | werkgroep caraïbische letteren

Dagboek Petrus Cloeck

Soms vind je iets in een archief wat zeer bijzonder is, maar waar je verder zelf niets mee kunt. In het rijksarchief van België vond de journalist en historicus Ton de Jong een onbekend dagboek uit 1738/1740 van een pater-jezuïet op Curaçao.

Sint-Thomas - vervallen beeld / Curaçao
beelden uit het missieverleden / Curaçao

Belangrijk voor de geschiedschrijving van het eiland. Maar vind maar eens een vertaler van dit priegelig handschrift in het Latijn. De Jong is op zoek naar een of meerdere mensen die het dagboek zouden kunnen vertalen.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter