blog | werkgroep caraïbische letteren

Dag der Inheemsen 2023

President Santokhi: ‘Houtkap zal uitgefaseerd worden’

Houtkap zal uitgefaseerd worden in Suriname. Er is al een commissie in het leven geroepen die een beleidsmaatregel klaar heeft liggen. Dit zei president Chan Santokhi woensdag [9 augustus 2023] bij de herdenking van de Internationale Dag der Inheemsen op het Onafhankelijkheidsplein. Volgens het staatshoofd moet er een stop worden gebracht aan de wijze hoe houtkap momenteel plaatsvindt. Hij gaf aan dat houtkap op een duurzame wijze moet plaatsvinden. ” Als er wordt gekapt moet er weer een boom gepland worden,” zei Santokhi.

Thanó wakasa khabo ka whalekebe twathe whama kwa. Foto ïssa Biswane in Witsantie, district Para.

De president is ook voorstander van community engagement. De gemeenschap moet meeprofiteren indien er aan houtkap in dat gebied wordt gedaan, stelt Santokhi voor. Hij brak ook een lans voor inheemse jongeren. Santokhi vindt dat ze de kans moeten krijgen om zich te verdiepen in de houtindustrie, zodat er in de toekomst minder grondstoffen worden geëxporteerd, maar meer eindproducten. Volgens hem moeten de jongeren zich specialiseren in het verwerken van tot onder meer modern meubilair. “Daar zit er veel meer geld in,” liet hij optekenen.

Santokhi liet ook doorschemeren dat er binnenkort een grote conferentie zal worden gehouden in Suriname over traditionele medicijnen. Hij legde uit dat de inheemsen zijn bij betrokken, waardoor voor de eerste keer de wet over traditionele geneesmethode zal worden aangeboden aan DNA. Vervolgens geeft de regeringsleider aan dat het bij wet zal worden vastgesteld dat de traditionele medicijnen gebruikt mogen worden. Hierdoor zullen de inheemsen ook een bron van inkomsten hebben.

De regering zal meer doen voor de inheemse gebieden. Santokhi denkt aan het onderwijs en productie. Zo legde hij uit dat in Apoera er een ijsfabriek is opgezet. Er zullen ook faciliteiten worden aangebracht voor een duurzame aanmeersteiger. Het staatshoofd stond ook stil bij de verdere ontsluiting van de dorpen in het westen van Suriname. Hij verwees naar de weg die Nickerie moet verbinden met Apoera. “De voorbereidingen zijn al gepleegd. Nu wordt het gedeelte waar de weg moet komen te staan, open gestoten”.

President Chan Santokhi wordt verwelkomd door inheemsen. Op het Onafhankelijkheidsplein heeft hij hen toegesproken en enkele beleidsplannen ontvouwd. (Foto: René Gompers)

Het voordeel welke deze weg zal opleveren is van niet te onderschatten waarde. “In de toekomst zal iemand binnen vier uren Apoera hebben bereikt vanuit Paramaribo. Hierdoor ontstaat er meer economische ontwikkeling, betere afzet van producten en meer toeristen”, zei de president. Volgens hem zal de weg binnen een jaar worden opgeleverd. Over het matige onderwijssysteem in het binnenland, geeft de president aan dat hij oog heeft voor deze situatie. Volgens hem zal de commissie agressiever moeten worden om de gestelde doelen te behalen.

[Tekst van Starnieuws, 10 augustus 2023]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter