blog | werkgroep caraïbische letteren

Curaçaohuis wagenwijd open voor family & best friends

Willemstad – Tegen vier medewerkers die op voordracht van gevolmachtigde minister Carlson Manuel in dienst zijn gekomen van het Curaçaohuis bestaan dermate grote bezwaren dat de Directie Human Resources en Organisatie (HRO) de MFK/PNP-regering ten sterkst heeft ontraden tot aanstelling over te gaan. Alle vier nieuwkomers behoren tot de intimi van Manuel: ze zijn of familie of vrienden.

Op de dag (27 oktober [2021]) dat HRO (onderdeel van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening in Willemstad) een negatief advies uitbracht …
LEES VERDER op de website Dossier Koninkrijksrelaties, 1 december 2021; voor details zie ook Knipselkrant Curaçao, 1 december 2021.

Carlson Manuel, gevolmachtigd minister van Curaçao in Den Haag / foto van zijn Facebookpaginae

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter