blog | werkgroep caraïbische letteren

Cultuur en de publieke sfeer in Zuid-Afrika

Inaugurele rede Margriet van der Waal (Zuid-Afrikaanse letterkunde, UvA)

Literatuur en kunst (cultuur) zijn belangrijke elementen in het tot stand brengen van een publieke sfeer. De bestudering van kunst en cultuur is daarom noodzakelijk om inzicht te krijgen in de wijze waarop het politieke in een gemeenschap/maatschappij bediscussieerd wordt, aldus Margriet van der Waal in haar oratie.

Foto © Michiel van Kempen

 

Tot het begin van de jaren negentig van de twintigste eeuw werd het politieke en culturele recht tot spreken voor miljoenen Zuid-Afrikanen ingeperkt en aan banden gelegd. Twintig jaar geleden veranderde dat. Alle Zuid-Afrikaanse burgers ouder dan 18 jaar kregen toen een politieke stem in een nieuw, democratisch bestel. Maar welke burgers hebben ook buiten het stemhokje een stem? Wiens stem klinkt er in de media, de romans, de films en de muziek? Hoe zit het met de verhalen van degenen die onder het geweld van apartheid hebben geleden? Hoe resoneren de verschrikkingen uit de koloniale tijd in de Zuid-Afrikaanse cultuur? Door wie worden deze verhalen verteld? Waar circuleren deze verhalen in een land dat gekenmerkt wordt door extreme socio-economische ongelijkheid? Van der Waal laat zien hoe deze verhalen hun weg vinden in poëzie, romans, maar ook in muziek, beeldende kunst en zelfs graffiti op straat.

De verhalen zijn een belangrijk element van de publieke sfeer in Zuid-Afrika. Hier komt een meerstemmig publiek debat tot stand over de betekenis van het sociale – de wijze waarop mensen zich tot elkaar verhouden – en waar, door middel van de verbeelding, bestaande relaties worden geduid, oude verbanden worden heroverwogen en nieuwe relaties worden onderzocht.

 

Margriet van der Waal. Foto © Dirk Gillissen

Mw. prof. dr. M.C. van der Waal, bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde, cultuur en geschiedenis: Stemgerechtigd: Over cultuur en de publieke sfeer in Zuid-Afrika.

Deelname

Toegang vrij
Datum en tijd: vrijdag 15 juni 2018, 16.00 uur
Locatie: Aula – Oude Lutherse kerk, Singel 411 | 1012 XM Amsterdam

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter