blog | werkgroep caraïbische letteren

Culturismo

Bij het aftreden van Michèle Russel-Capriles als voorzitter en bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds (Nederland) haar een eigen Fonds op Naam (FON) geschonken met een eerste inleg van € 50.000.

Ook het PBCCG schenkt een ‘tweede inleg’ voor het toekomstige FON als afscheidscadeau. Vanuit de overtuiging dat cultuur en natuur van primordiale belang zijn voor het welzijn en de welvaart van onze eilandbewoners, wordt een nieuwe ondersteuningsmogelijkheid gecreëerd onder de paraplu van het PBCCG.

Het is een feit dat culturele bronnen wereldwijd steeds meer de natuurlijke bronnen vervangen als pijlers voor economische groei. Waar hout, ijzer en olie eens zegevierden, zijn nu talent, kennis, creativiteit en ontwerp de cruciale bronnen van toegevoegde waarde. Op onze eilanden zou dit ook moeten gelden, maar kunst, cultuur en natuur worden helaas te vaak ondergewaardeerd door onze gemeenschap. Lokale kunstenaars, schrijvers, acteurs, artiesten, musea en parken kunnen vaak niet ‘leven’ van hun stukje cultuur. Elk van de Nederlands Caribische eilanden – Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten – is bijzonder in haar cultuur en natuur. Als fonds die graag duurzame initiatieven steunt, hebben wij gezien hoe hard de eilandbewoners werken aan behoud, ontwikkeling en uitdragen van kunst, cultuur en natuur.
Lees verder op de website van Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter