blog | werkgroep caraïbische letteren

Cultureel Centrum Coronie wil ICT promoten

door Beta Debidien

Coronie – Het nieuwe bestuur van het Cultureel Centrum Coronie (CCC) wil activiteiten op het gebied van internet en communicatie (ict) promoten in Coronie. Onder leiding van districtscommissaris Harold Sijlbing heef het bestuur besloten een ICT-werkgroep in te stellen in samenwerking met het plaatselijke commissariaat.

Volgens Sijlbing is het de bedoeling om onder andere de CCC-cyber weer dagelijks open te stellen voor jong en oud. Ook moeten er trainingen komen voor de schooljeugd, ambtenaren en andere belangstellenden. “Wij hebben vastbesloten om ICT tot een centraal punt te maken in het beleid van het district”, zegt Sijlbing.

Inmiddels is een begin gemaakt met de reparatie van kapotte computers en deze maand nog zullen ambtenaren van de bestuursdienst een nascholingscursus krijgen. Naast de ICT- gerichte zaken heeft het CCC-bestuur ook recreatieve activiteiten in de planning.

Daarnaast is afgesproken dat de talentvolle jeugdschakers die er in Coronie zijn en verenigd zijn in de schaakvereniging Totscha, het CCC-gebouw als oefen- en wedstrijdlocatie mogen gaan gebruiken. Naast de film- en theateravonden, zijn er ook craft-trainingen onder leiding van Cocra Unie in voorbereiding. “CCC moet weer een centrale plaats innemen als het gaat om recreatieve en culturele activiteiten in het district”, aldus Sijlbing.

[Sijlbing is overigens vandaag teruggetreden als districtscommissaris – red. CU]

[uit de Ware Tijd, 07/04/2014]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter